Programi

Tečaji Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka

KONTAKT

Smilja Pevec, svetovanje za pripravo ter preverjanje in potrjevanje NPK
E-mail: tecaji@szksc.si
Telefon: 03/ 428 69 10

Vpis

Dodatne informacije vam nudimo preko elektronske pošte tecaji@szksc.si.

Poteka med tednom popoldne.
Tečaj obsega 54 ur teorije in praktičnega pouka.
Tečaj poteka v specializirani učilnici v prostorih Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje.
Na koncu uspešno opravljenega tečaja prejmete potrdilo o zaključenem tečaju.

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje je izvajalka postopkov preverjanja in potrjevanja znanj in veščin nacionalne poklicne kvalifikacije zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka.

Vpisna dokumentacija (originali in kopije)
  • Spričevalo.
  • Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
  • Potrdilo o zaposlitvi.
  • Vozniški izpit B-kategorije.
  • Potrdilo opravljenega zdravniškega pregleda za delo v reševalni službi.
  • Europass življenjepis.
  • Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
  • Potrdila o neformalnih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, strokovna izobraževanja). 

Deli:

Skip to content