Programi

Stari programi

Predmetnik štiriletnega strokovnega izobraževanja veljaven 1.9.2008 do 31.8.2022 – srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik

Poklic: srednja medicinska sestra, srednji zdravstvenik

Izobraževanje traja štiri leta.

Pogoj za vključitev v program je uspešno končana osnovna šola ter ustrezno zdravstveno stanje za opravljanje del in nalog v stroki.

V primeru omejitve vpisa veljajo splošne določbe o omejitvi vpisa.

Glede na specifične zahteve poklica zagotavlja program teoretična, strokovna in praktična znanja, na podlagi katerih lahko dijaki po končanem izobraževanju in usposabljanju v času pripravništva začnejo opravljati dela in naloge srednje medicinske sestre / srednjega zdravstvenika.

Dijaki se zato v času izobraževanja navajajo na sistematično, strokovno utemeljeno delo v okviru zdravstvenega varstva, predvsem pri vzdrževanju fizičnega okolja, zdravstveni negi in prehrani bolnikov. Sodelujejo pri diagnostičnih in terapevtskih posegih, pri medikamentoznem zdravljenju, opazovanju, merjenju in poročanju o zdravstvenem stanju bolnika ter pri zdravstveno–vzgojnem delu.
Poudarek izobraževanja je na moralno-etični odgovornosti zdravstvenega delavca do dela.
Program zdravstvene nege se zaključi s poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:

  1. slovenščina (pisni in ustni del)
  2. zdravstvena nega (pisni in ustni del)
  3. matematika ali tuji jezik (pisni in ustni del)
  4. storitev z zagovorom
Predmetnik štiriletnega strokovnega izobraževanja veljaven do 1.9.2019  
OznakaProgramske enoteObvezno / izbirnoSkupno št. urŠt. kreditnih točk
  A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1SlovenščinaObvezno48724
P2MatematikaObvezno38319
P3Tuji jezikObvezno41720
P4UmetnostObvezno683
P5ZgodovinaObvezno1025
P6GeografijaIzbirno683
P7SociologijaIzbirno683
P8PsihologijaObvezno683
P9FizikaObvezno703
P10KemijaObvezno703
P11BiologijaObvezno703
P12Športna vzgojaObvezno34014
Skupaj A 2143100
  B – Strokovni moduli
M1Zdravstvena nega in nujna medicinska pomočObvezno44622 KT
M2Zdravstvena nega na specialnih področjihObvezno52626 KT
M3Zdravstvena nega otroka in mladostnikaObvezno1316 KT
M4Anatomija, fiziologija in mikrobiologijaObvezno21010 KT
M5Dolgotrajna oskrbaObvezno1608 KT
M6Kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi Obvezno1005 KT
M7Skrb za zdravjeObvezno1408 KT
M8Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnostiIzbirno703 KT
M9Zdravstvena terminologijaIzbirno703 KT
M10Vzgoja za socialne vrednoteIzbirno703 KT
M11Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okoljuIzbirno703 KT
M12PatologijaIzbirno703 KT
Skupaj 178388 KT
  Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli
 Praktični pouk 81533 KT
  Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
 Praktično usposabljanje z delom 30412 KT
  D – Interesne dejavnosti
 Interesne dejavnosti 35214 KT
  E – Odprti kurikulum
 Odprti kurikulum 40022 KT
 
Skupaj pouka (A+B+E) 4326210 KT
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) 111945 KT
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) 4678224 KT
Skupaj (A+B+Č+D+E) 4982236 KT
Poklicna matura (storitev in zagovor)  4 KT
Skupaj kreditnih točk  240 KT
 
Število tednov izobraževanja v šoli 130 
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju 8 
Število tednov interesnih dejavnosti 11 
Skupno število tednov izobraževanja 149 

Program je bil sprejet na Strokovnem svetu 15. 11. 2007. 

Tehnik zdravstvene nege (4).

Predmetnikletnik1.2.3.4.Skupaj
  ted. št. urlet. št. ur
I. Splošni del   
Slovenščina4433487
Tuji jezik I3333417
Umetnost270
Matematika3332383
Zgodovina22140
Geografija270
Psihologija268
Informatika270
Kemija22140
Fizika22140
Športna vzgoja3333417
SKUPAJ231914132402
II. Strokovno teoretični predmeti   
Biologija z mikrobiologijo222208
Anatomija in fiziologija22140
Zdravstvena terminologija270
Zdravstvena nega in prva pomoč3553557
Vzgoja za zdrav. in soc. med. s statist.22138
Zdrava prehrana in dietetika21105
Etika in komunikacija270
Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine3105
Osnove kliničnih predmetov268
Farmakologija34
SKUPAJ913111495
Praktično izobraževanje   
Praktični pouk810620
SKUPAJ810620
SKUPAJ STROKOVNI DEL91319202115
SKUPAJ UR (TEDENSKO, LETNO)323232334517
Interesne dejavnosti96969664352
SKUPAJ ŠT. TEDNOV IZOBRAŽEVANJA – UR383838364869

Deli:

Skip to content