Programi

Zdravstvena nega (3+2)

Srednje poklicno tehniško izobraževanje: Zdravstvena nega PTI

Tehnik zdravstvene nege

Pogoji za vpis: Zaključen program bolničar – negovalec.

Praktični pouk: 200 ur v 1. letniku in 200 ur v 2. letniku programa. Praktični pouk je v celoti voden in poteka v dopoldanskem času v Splošni bolnišnici Celje.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu: Se opravlja v 2. letniku programa.

Zaključek izobraževanja: Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki jo kandidati opravljajo iz štirih predmetov: slovenščine, zdravstvene nege, matematike oziroma tujega jezika in storitve z zagovorom.

Predmetnik

Ime predmeta1. letnik2. letnik
SLOVENŠČINASLOxx
TUJ JEZIKTJZxx
MATEMATIKAMATxx
UMETNOSTUMEx 
ZGODOVINAZGO x
GEOGRAFIJAGEOx 
PSIHOLOGIJAPSI x
FIZIKAFIZ x
KEMIJAKEMx 
BIOLOGIJABIOx 
ZDRAVSTVENA NEGA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČZNE  
ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE T+PŽAIx 
DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKI POSTOPKI IN POSEGIDTP  
PRVA POMOČ IN NUJNA MEDICINSKA POMOČNPP x
ZN NA SPECIALNIH PODROČJIH IN DOLGOTRAJNA OSKRBA   
ZDRAVSTVENA NEGA  PACIENTA S KIRURŠIKI OBOLENJIZNK x
ZN PACIENTA IN STAROSTNIKA Z INTERN. IN ONKOL. OBOLENJI T+PZNIO x
ZDRAVSTVENA NEGA V GINEKOLOGIJI IN PORODNIŠTVUZNGP x
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJAZND x
ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z INFEKCIJSKIMI OBOLENJIZNIF x
DOLGOTRAJNA OSKRBADSx 
ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKAZNO  
ZN ZDRAVEGA OTROKANZOx 
ZN BOLNEGA OTROKANBO x
ANATOMIJA, FIZIOLOGIJA IN MIKROBIOLOGIJAAFM  
ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJAANFx 
HUMANA GENETIKAHGx 
IZBIRNI MODUL   
ZDRAVSTVENA NEGA IN SOCIALNA OSKRBA V DOMAČEM OKOLJUZDS x
ODPRTI KURIKUL   
INFROMATIKA V ZDRAVSTVUINFx 
ZDRAVSTVENA TERMINOLOGIJAZTM x
JEZIK STROKEJSTx 
ANG/MAT PRIPRAVEPM x
VAROVANJE ZDRAVJAVZ  
TEHNIKE SPROŠČANJATSx 
PREVENTIVA V ZDRAVSTVENI NEGIPRZNx 
Praktično usposabljanje z delomPUD x
Interesne dejavnostiINDx 
Predmetnik PTI

Deli:

Skip to content