Aktualno

Zaključni izpit

Zaključni izpit (ZI) izvajamo na koncu tretjega letnika programu BOLNIČAR/NEGOVALEC. S tem dijak pridobi srednjo poklicno izobrazbo.

V skladu s Pravilnikom o ZI (Ur. l. št. 56/2008) le-ta obsega:

  • izpit iz slovenščine, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno;
  • storitev in zagovor, kjer dijak praktično izkaže poklicne kompetence

ZI lahko opravljajo le tisti kandidati, ki so uspešno opravili vse obveznosti izobraževalnega programa v vseh letnikih programa bolničar/negovalec. Kandidat, ki je v zaključnem letniku dosegel odlično oceno pri slovenščini, je oproščen opravljanja le-te. Splošni učni uspeh pri ZI se določi v točkah. Kandidat, ki doseže najvišje možno število, doseže izjemen učni uspeh in dobi spričevalo o ZI s pohvalo. Dijaki, ki bodo uspešno opravili ZI, bodo imeli možnost nadaljevanja šolanja v poklicno-tehniškem programu (PTI) – zdravstvena nega.

Pomembni datumi za ZI so določeni v skladu s:

predvidenim koledarjem o ZI

Koledar zaključnega izpita 2023/24 Šolska pravila o zaključnem izpitu

Jesenski izpitni rok 2024

Slovenščina – pisni izpit 21. 8. 2024 ob 9.00 v 1/1

Storitev 22. 8. 2024 ob 7.00 v Domu Lipa

Slovenščina – ustni izpit 23. 8. 2024 ob 7.30 v P/2

Zagovor storitve 26. 8. 2024 ob 8.00 v P/2

Deli:

Skip to content