Programi

Zdravstvena nega (4)

Srednje strokovno izobraževanje: Zdravstvena nega ZN

Tehnik zdravstvene nege

Pogoji za vpis: Zaključena osnovnošolska obveznost.

Praktični pouk: 200 ur v 3. letniku in 200 ur  v 4. letniku programa. Praktični pouk je v celoti voden in poteka v dopoldanskem času v Splošni bolnišnici Celje.

Praktično usposabljanje z delom: Se opravlja v 3. in 4. letniku programa.

Zaključek izobraževanja: Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki jo kandidati opravljajo iz štirih predmetov: slovenščine, zdravstvene nege, matematike oziroma tujega jezika in storitve z zagovorom.

Predmetnik

MODULPREDMET1. l2. l.3 l.4 l.
 SLOVENŠČINASLOxxxx
 TUJ JEZIKTJZxxxx
 MATEMATIKAMATxxxx
 UMETNOSTUMEx   
 ZGODOVINAZGOxx  
 GEOGRAFIJAGEOx   
 PSIHOLOGIJAPSI  x 
 FIZIKAFIZ x  
 KEMIJAKEMx   
 BIOLOGIJABIOx   
ZN IN NUJNA MEDICINSKA POMOČZNE    
 ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE T+PŽAIx   
 DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKI POSTOPKI IN POSEGIDTP x  
 PRVA POMOČ IN NUJNA MEDICINSKA POMOČNPP  x 
 FIZIKA V ZDRAVSTVENI NEGIFZN x  
ZN NA SPECIALNIH PODROČJIH T+P ZNS    
 ZN  PACIENTA S KIRURŠKIMI OBOLENJIZNK  x 
 ZN PACIENTA Z INTERN. IN ONKOL. OBOLENJIZNIO  x 
 ZN V GINEKOLOGIJI IN PORODNIŠTVUGIN   x
 ZN IN OSKRBA NA PODR. DUŠ. ZDRAVJADZ   x
 ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z INFEKCIJSKIMI OBOLENJIZNIF   x
ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA ZNO    
 ZN ZDRAVEGA OTROKANZO x 
 ZN BOLNEGA OTROKANBO   x
ANATOMIJA, FIZIOLOGIJA IN MIKROBIOLOGIJAANF    
 ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJAANFxx  
 HUMANA GENETIKAHG  x 
 MIKROBIOLOGIJAMIKx   
DOLGOTRAJNA OSKRBA DOS    
 GERONTOLOŠKA ZNGER  x 
 PALIATIVNA ZNPAL  x 
 ZN PACIENTA S POSEBNIMI POTREBAMIZNPP  x 
KAKOVOST IN VARNOST V  ZDRAVSTVENI NEGI IN SOC. OSKRBI KVA    
 ETIKA IN KOMUNIKACIJAETK x  
 ZAKONODAJA V ZDRAV. IN SOC. VARSTVUZZS  x 
 PODJETNIŠTVOPOD   x
SKRB ZA ZDRAVJE SZD    
 VAROVANJE ZDRAVJAVZDx   
 ZDRAVA PREHRANAZPR x  
 DIETETIKADIE xx 
IZBIRNI MODUL      
ZDRAVSTVENA TERMINOLOGIJA ZTM x  
ODPRTI KURIKUL      
INFORMATIKA V ZDRAVSTVU INFx   
NARAVOSLOVJE  V ZDRAVSTVU NAZ    
 BIOLOGIJA V ZDRAVSTVUBIZ   x
 KEMIJA V ZDRAVSTVUKEZ x  
JEZIK STROKE JST  xx
ANG/MAT PRIPRAVE NA PM     x
UPORABNA MIKROBIOLOGIJA UMK x  
PREVENTIVA V ZDRAVSTVENI NEGI PRZN   x
PRAKTIČNO IZOBR. PRI DELODAJ. PUD  xx
Interesne dejavnosti IND  x 

Deli:

Skip to content