Programi

Kozmetični tehnik (4)

Poklic: kozmetični tehnik, kozmetična tehnica

Izobraževanje traja štiri leta. Pogoj za vključitev je uspešno končana osnovna šola. Dijaki se v času izobraževanja navajajo na sistematično, strokovno utemeljeno delo ter pridobijo strokovno–teoretično znanje in praktične spretnosti, potrebne za samostojno opravljanje dela v kozmetični stroki.

Program je bil prenovljen v šolskem letu 2006/07 skladno z novimi izhodišči, pri čemer se različne vsebine integrirajo v smiselne module, poudarek pa je tudi na izobraževanju v delovnem procesu. Program je vrednoten s kreditnimi točkami. Zagotavlja razvoj poklicnih in splošnih kompetenc, ki vodijo do celostne usposobljenosti posameznika.

Program kozmetični tehnik se zaključi s poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • pisni in ustni izpit iz kozmetike
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
  • storitev in zagovor

Vas zanima, kako je pri praktičnem pouku? Pokličite:

Predmetnik

Predmetnik: KOZMETIČNI TEHNIK
Število urŠtevilo urŠtevilo urŠtevilo ur
Splošnoizobraževalni predmeti1.letnik2. letnik3. letnik4. letnik
SLOVENŠČINA 14013299105
TUJ JEZIK 1059999105
MATEMATIKA 105999971
UMETNOST70
ZGODOVINA 7033
GEOGRAFIJA 70
PSIHOLOGIJA 68
FIZIKA 68
KEMIJA 70
BIOLOGIJA 70
ŠPORTNA VZGOJA 105996670
Strokovni moduli
SOMATOLOGIJA 10566
KOŽA IN BOLEZNI KOŽE 6636
VAROVANJE ZDRAVJA 7066
SPLOŠNA KOZMETOLOGIJA 14923
KOZMETIČNI IZDELKI 7693
KOZMETIČNA NEGA OBRAZA 290
KOZMETIČNA NEGA TELESA 33205
PODJETNIŠTVO 7065
Izbirni modul:
LIČENJE 102
Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti96969664
Odprti kurikul
MANIKIRA 102
MASAŽA 102
PEDIKURA 102
ESTETIKA IN GLASBA 70
JEZIK STROKE 7131
UPORABNA BIOLOGIJA  IN KEMIJAV KOZMETIKI 7131

Deli:

Skip to content