Aktualno

Poklicna matura

KONTAKT
Andreja Čeperlin, tajnica poklicne mature
Uradne ure:
ponedeljek, 10.50-11.35
Kabinet PM
Telefon: (03) 428 69 13

DATUMI PISNIH IZPITOV IN OBDOBJA USTNIH IZPITOV V POSAMEZNEM IZPITNEM ROKU POKLICNE MATURE 2023/2024

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK PM 2024

30. marec 2024 Zadnji rok za prijavo k PM

19. maj 2024 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov

25. maj 2024 Zadnji rok za pisno odjavo od PM

Pisni izpiti

29. maj 2024 Slovenščina

1. junij 2024 Angleščina

6. junij 2024 Zdravstvena nega / Kozmetika

8. junij 2024 Matematika

10. junij 2024 Nemščina

Ustni izpiti in 4. predmet

od 10. junija 2024 do 21. junija 2024 ter 1. junij 2024 in 8. junij 2024

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM 4. julij 2024

7. julij 2024 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu izpitno dokumentacijo

JESENSKI IZPITNI ROK PM 2024

5. julij 2024 Zadnji rok za prijavo k PM

13. avgust 2024 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov

21. avgust 2024 Zadnji rok za pisno odjavo od PM

Pisni izpiti

23. avgust 2024 Slovenščina

26. avgust 2024 Matematika

27. avgust 2024 Angleščina / Nemščina

29. avgust 2024 Zdravstvena nega / Kozmetika

Ustni izpiti in 4. predmet

Od 23. avgusta 2024 do 4. septembra 2024

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM 10. september 2024

13. september 2024 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu izpitno dokumentacijo

      

O poklicni maturi

Poklicna matura je državni izpit z dvojno kvalifikacijo:

  • je oblika zaključnega izpita, s katero si kandidat pridobi strokovno izobrazbo in
  • daje pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev.

Izvajanje poklicne mature v iztekajočih programih teče že po ustaljenem redu. Poklicno maturo izvajamo ob koncu štiriletnega strokovnega programa zdravstvena nega, v dvoletnem poklicno-tehniškem izobraževanju zdravstvena nega ter v programu kozmetični tehnik. Po pravilniku o poklicni maturi morajo opravljati poklicno maturo vsi dijaki, torej tudi odlični dijaki.

Posebej zahtevna bo zato izvedba praktičnega dela v bolnišnici. Delo bomo načrtovali in izvajali zelo skrbno in natančno, da bomo uspešno uresničili zastavljene cilje.

Priprave na poklicno maturo potekajo zelo intenzivno, da bomo lahko skupaj z dijaki uresničili zastavljene cilje.

Poklicna matura pomeni zaključek šolanja, hkrati pa ima funkcijo, lahko tudi selektivno, vpisnega pogoja za nadaljnji študij na višjih in visokih strokovnih šolah.

Opravljanje dodatnega predmeta iz nabora maturitetnih predmetov in seveda opravljenega na maturitetni ravni omogoča dijakom vpis tudi na precejšnje število fakultet. Pričakujemo, da bodo možnosti izbora predmeta in izbire fakultete vsaj enake kot lani, veseli pa bomo, če se bo še več fakultet odločilo za možnost vpisa na študij z dodatnim maturitetnim predmetom.

V skladu s šolskim koledarjem in predvidenim maturitetnim koledarjem so določeni tudi datumi poklicne mature za vse šole. Prav tako vsako leto izvedemo predpreizkus iz 2. predmeta poklicne mature za vse programe, ki jih na šoli izvajamo.

Pisni izpiti

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se zberete 30 minut pred pričetkom pisnega izpita v avli šole. Na pisni izpit pridite z osebnim dokumentom zaradi identifikacije. V izpitni prostor ne smete vstopiti z mobitelom in pametno ročno uro.

Ustni izpiti

Učilnice, kjer bodo potekali ustni izpiti, bodo znane na dan objave razporedov za ustne izpite in se lahko še spremenijo predvidoma 3 dni pred začetkom izvajanja ustnih izpitov. Vse morebitne popravke lahko spremljate na oglasni deski poklicne mature v 1. nadstropju.

Storitev in zagovor (zdravstvena nega)

Dodelitev bolnikov bo potekala v Splošni bolnišnici Celje – kandidati se zberejo pred garderobo profesorjev ustrezno urejeni in preoblečeni v delovno obleko. Zagovor storitve bo potekal na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje. Kandidati morajo pri izvedbi storitve obvezno imeti delovno obleko, delovno obuvalo, pisalo in beležko ter priponko.

Storitev in zagovor (kozmetika)

Storitev v programu kozmetični tehnik poteka v specializiranih učilnicah na šoli v 3. nadstropju. Kandidati morajo pri izvedbi storitve obvezno imeti delovno obleko, delovno obuvalo, pisalo in beležko ter priponko.

Pravilnik o poklicni maturi Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami


V času izvajanja mature redno spremljajte oglasno desko poklicne mature v 1. nadstropju šole. Mogoče so morebitne spremembe.

Veliko uspeha vam želi učiteljski zbor Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje.

Tajnica poklicne mature
Andreja Čeperlin

Deli:

Skip to content