Programi

Praktično izobraževanje

V prenovljenih programih srednjega strokovnega in srednjega poklicnega izobraževanja (kozmetični tehnik, bolničar-negovalec in zdravstvena nega – PTI) je sestavni del predmetnika Praktično usposabljanje z delom – PUD.

Trajanje Praktičnega usposabljanja pri delodajalcu po programih (izobraževanje odraslih):

bolničar-negovalec:152 ur
zdravstvena nega:152 ur
ZN – PTI:76 ur
kozmetični tehnik:160 ur

Šola z izvajalcem PUD-a sklene pogodbo o sodelovanju. Udeleženci PUD-a so v času izvajanja PUD-a zavarovani. Zavarovanje uredi delodajalec.

Deli:

Skip to content