Aktualno

Program ZN,ZN-PTI in BN

PRAKTIČNI POUK (PRA) IN PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU (PUD) V PROGRAMU ZDRAVSTVENA NEGA (ZN), ZDRAVSTVENA NEGA-PTI IN BOLNIČAR NEGOVALEC (BN) 

Vsi dijaki programov ZN, PTI in BN morajo imeti pred opravljanjem PRA in PUD v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah opravljena obvezna cepljenja v predšolskem in šolskem obdobju v skladu s predpisanim Programom cepljenja. 

NAVODILA IN OBVEZNOSTI  

Dijaki morajo v posameznem letniku izpolniti obveznosti praktičnega izobraževanja. Ravnajo se v skladu z navodili šole in učne ustanove/delodajalca. V kliničnem okolju morajo upoštevati splošna in higienska navodila za preprečevanje širjenja okužb. Dijaki upoštevajo Kodeks etike v ZN in oskrbi ter spoštujejo poklicno tajnost. V ta namen podpišejo Izjavo o poklicni molčečnosti. Starši in dijak/dijakinja pred pričetkom PRA s podpisom Izjave za PRA v kliničnem okolju potrdijo seznanjenost ter upoštevanje pravil prisotnosti, urejenosti in obnašanja. 

UREJENOST 

Dijaki morajo skrbeti za osebno higieno, urejeno pričesko (dolgi lasje so speti, urejena brada) in urejene nohte (kratko pristriženi, nelakirani). Pri delu ni dovoljen nakit (prstani, zapestnice, viseči uhani, piercingi na obrazu). Dovoljeno je naravno oz. diskretno ličenje. Nositi morajo predpisano delovno obleko in obutev ter predpisano identifikacijsko priponko. 

DELOVNI ZVEZEK 

Delovni zvezek za PRA/PUD je obvezno gradivo, zato ga morajo dijaki redno prinašati in dosledno izpolnjevati skladno z navodili učiteljev PRA/mentorjev na PUD-u. 

DISCIPLINA 

Dijaki morajo redno in točno prihajati k PRA/PUD. Zamujanje ali odhajanje ni dovoljeno, razen po predhodnem dogovoru z učiteljem PRA/mentorjem na PUD-u. Imeti morajo primeren odnos do pacientov/stanovalcev, svojcev, zaposlenih ter učiteljev. Spoštujejo hišni red ustanove in se primerno vedejo. Uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena. V ustanovah in njihovi okolici je prepovedano kajenje, pitje alkoholnih pijač ter uživanje drugih psihoaktivnih substanc.  

PRISOTNOST in NADOMEŠČANJE 

Prisotnost pri PRA/PUD-u je obvezna. V primeru odsotnosti se mora dijak čim prej dogovoriti z učiteljem PRA/mentorjem na PUD-u. Dijak odsotnosti nadomešča v času, ko nima pouka. V primeru daljših odsotnosti ali drugih prilagoditev se dijak in starši ter razrednik in svetovalna služba glede opravljanja PRA/PUD-a dogovorijo z organizatoricama PRA in PUD.   

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je pomemben sestavni in obvezni del v izobraževalnih programih ZN, PTI in BN. Poleg znanj, veščin in spretnosti, ki jih dijaki pridobijo v šoli, ima PUD pomembno vlogo pri: 

  • socializaciji v delovnem okolju, 
  • pridobivanju praktičnih izkušenj ter povezovanju izobraževanja in dela, 
  • spoznavanju dinamike realnega delovnega procesa, 
  • učenju sodelovanja in timskega dela ter komunikacije, 
  • nadgrajevanju v šoli pridobljenega znanja ter prenosu v neposredno prakso v delovnem okolju. 

Izvaja se pri delodajalcih v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah ter zdraviliščih s katerimi imamo sklenjene kolektivne učne pogodbe.  

Pred pričetkom PUD-a dijaki dobijo natančna navodila. Pogoj za opravljen PUD so vse predpisane ure, oddan delovni zvezek in poročilo mentorja.  

PREDVIDENI TERMINI ZA OPRAVLJANJE PUD-A V ŠOL. LETU 2023/24  

ZDRAVSTVENA NEGA  

4 A + 4 C + 4 E 2. 10. 2023 – 28. 10. 2023 4 tedni/152 ur 
4 B + 4 D 6. 11. 2023 – 2. 12. 2023 4 tedni/152 ur 
2 PTI 4. 12. 2023 – 16. 12. 2023 2 tedna/76 ur  
3 C + 3 D 8. 1. 2024 – 3. 2. 2024 4 tedni/152 ur
3 A  5. 2. 2024 – 9. 3. 2024 4 tedni/152 ur 
3 E + 3 B 11. 3. 2024 – 6. 4. 2024 4 tedni/152 ur 

BOLNIČAR/NEGOVALEC  

3. FB   4. 9. 2023 – 13. 1. 2024 17 tednov/646 ur 
3. GB  15. 1. 2024 – 17. 5. 2024 17 tednov/646 ur 
2. FB 11. 3. 2024 – 26. 4. 2024 7 tednov/266 ur 
2. GB 6. 5. 2024 – 21. 6. 2024 7 tednov/266 ur 

ORGANIZATORICI PRA in PUD: 

Mirjam Marguč, mirjam.marguc@szksc.si 

Polona Podlesnik, polona.podlesnik@szksc.si 

T: 03 428 69 16 

Dnevniki praktičnega pouka

Dnevniki PUD

Deli:

Skip to content