Aktualno

Praktično izobraževanje Kozmetični tehnik (4)

Predvideni termini za opravljanje Pud-a v šolskem letu 2023/2024 za program kozmetični tehnik:

4KTA: 6. 11. 2023 – 24. 11. 2023
4KTB: 27. 11. 2023 – 15. 12. 2023
3KTA: 8. 1. 2024 – 26. 1. 2024
3KTB: 4. 3. 2024 – 22. 3. 2024
2KTA: 6. 5. 2024 – 17. 5. 2024
2KTB: 20. 5. 2024 – 31. 5. 2024
2KTC: 3. 6. 2024 – 14. 6. 2024

PRAKTIČNI POUK (PRA) in PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU (PUD) V PROGRAMU KOZMETIČNI TEHNIK

Praktični pouk je sestavni in obvezni del v programu kozmetični tehnik in se izvaja v drugem, tretjem in četrtem letniku v specializiranih učilnicah šole. Pri praktičnem pouku dijak/inje pridobivajo znanja in veščine na področju kozmetične nege obraza in telesa, masaže, ličenja, manikire in pedikure. Spoznavajo interaktivne vsebine in se urijo tudi v digitalni pismenosti. V predstavitvah na šoli ali online srečanjih spoznavajo različne znane strokovnjake s področja kozmetike, nohtne stiliste in pedikerke. Dijaki/nje imajo možnost sodelovanja na državnem šolskem tekmovanju s področja kozmetike.

PUD je sestavni in obvezni del v programu kozmetični tehnik in se izvaja v drugem, tretjem in četrtem letniku po terminskem razporedu. Dijaki/nje ter udeleženci izobraževanja odraslih opravljajo PUD pri delodajalcih v kozmetičnih salonih, velnesih in zdraviliščih na širšem celjskem območju, kjer v delovnem procesu dopolnjujejo in nadgrajujejo svoja znanja, veščine in spretnosti v sodelovanju s strankami različnih starostnih skupin ter spoznavajo novosti na kozmetičnem področju. Dijake in delodajalce povezujejo in zavezujejo individualne učne pogodbe. Pred pričetkom PUD-a organizatorica PUD-a dijake seznani o poteku PUD-a, opravljanju vsebin Varstva pri delu, o izpolnjevanju dokumentacije in dnevnika. Pogoj za zaključek letnika so opravljene vse predpisane ure PUD-a, oddan dnevnik in poročilo mentorja.

NAVODILA IN OBVEZNOSTI PRI OPRAVLJANJU PRA in PUD-A V PROGRAMU KOZMETIČNI TEHNIK

Dijak/inje morajo v posameznem letniku izpolniti vse obveznosti praktičnega izobraževanja. Pri PRA in na PUD-u se ravnajo v skladu z navodili (MIZŠ, ZŠRS in NIJZ, MNZ). Dijak/nje in njihovi starši pred pričetkom praktičnega pouka podpišejo izjavo v kateri so navedena pravila obnašanja in lik kozmetičnega tehnika pri praktičnem pouku in na PUD-u. Dijak/inje upoštevajo navodila, ki zajemajo Etični kodeks in poklicno molčečnost. Dijak/inje nosijo predpisano urejeno delovno obleko, zaščitno obutev in identifikacijsko priponko.  Na praktični pouk prinašajo pripomočke, ki se potrebujejo glede na modul. Dijak/inje redno izpolnjujejo dokumentacijo za praktični pouk in PUD po navodilih mentorjev. Dijaki/nje redno in točno prihajajo k praktičnemu pouku in na PUD. Zamujanje ali odhajanje ni dovoljeno, razen po predhodnem dogovoru z mentorjem.

Deli:

Skip to content