Šola

 
Zaposleni:

Ravnateljica

Spoštovane obiskovalke in spoštovani obiskovalci naših spletnih strani, prisrčno pozdravljeni!

V času, ko se človek vse bolj izgublja v vrtincu hitro napredujoče družbe, je potrebno posebno pozornost nameniti medosebnim odnosom in medkulturnemu dialogu. Na področju vzgoje in izobraževanja imamo dolgoletno tradicijo, saj je bila naša šola ustanovljena že 1954 leta. Šola je skozi to obdobje spreminjala svoja imena in pridobivala nove izobraževalne programe, tako da danes mlade vzgajamo na področju zdravstvene nege, kozmetike in socialnega skrbstva.

Naloge današnjega časa sprejemamo kot izzive in priložnosti. Smo odprti in radi prisluhnemo še tako dobrim idejam, predlogom, ki bi utegnili izboljšati počutje vsakega dijaka na šoli. S skupnimi močmi in strokovnim znanjem rešujemo nastale težave in jih spreminjamo v izkušnje, iz katerih se dijaki tudi učijo. Vsi zaposleni se trudimo, da ob posredovanju strokovnega in kvalitetnega znanja ter drugem delu z dijaki dosegamo visoko raven spoštljivih medosebnih odnosov, ki so v sodobnem času še kako potrebni. Učiteljski zbor se namreč zaveda odgovornih nalog, ki so jih šoli zaupali starši in družba. Zato se trudimo, da bi še izboljšali že dosežene učne in vzgojne rezultate ter materialne pogoje za delo.

Da bi bilo življenje na naši šoli še bolj bogato, veliko prispevamo k celostnemu oblikovanju dijakov tudi z bogato ponudbo interesnih dejavnosti. V okviru proste izbire ponujamo vrsto zanimivih dejavnosti, ki odgovarjajo individualnim potrebam posameznikov. Obvezni del interesnih dejavnosti pa načrtujemo tako, da pokrivamo tista področja, za katera menimo, da so za celostni razvoj dijakov potrebna, pa jih znotraj pouka ne moremo uresničiti. V višjih letnikih dijaki v okviru obveznega dela interesnih dejavnosti poglabljajo in bogatijo strokovna znanja, ki so jih pridobili pri strokovnoteoretičnih predmetih oziroma modulih in praktičnem pouku.

Veseli smo, da ste obiskali našo spletno stran in nas boste pobližje spoznali. Ostalim pa, ne glede na to, ali se bodo vaši stiki z nami končali z obiskom spletne strani ali pa se morda vidimo na naši šoli osebno, srečno in obiščite nas še kdaj!

Ravnateljica

Katja Pogelšek Žilavec, prof. mag. posl. ved

Ravnateljica Katja Pogelšek Žilavec, prof. mag. posl. ved
Katja Pogelšek Žilavec, prof. mag. posl. ved
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.