Šola

 
Svetovalno delo:

Vpis v prvi letnik

Vse informacije o vpisu in prenosu prijave lahko dobite pri šolskih svetovalnih delavkah osebno, na spodaj naštetih telefonskih številkah vsak dan med 13. in 14. uro ali na e-naslovu svetovalna@szsce.si.

Tea Bevc Holobar:  03 42 86 906,
Alja Zorman:  03 42 86 944.

Obveščamo vas, da smo iz strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli zavrnjen predlog o povečanju obsega razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa kozmetični tehnik v šolskem letu 2019/2020.

Šola bo na programu omejila vpis na 56 mest.

Za šolsko leto 2019/20 smo na Srednji zdravstveni šoli Celje razpisali:

Program

Število razpisanih mest

4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja Opens internal link in current windowZDRAVSTVENA NEGA

poklic tehnik zdravstvene nege in tehnica zdravstvene nege

140

3-letni program srednjega poklicnega izobraževanja Opens internal link in current windowBOLNIČAR-NEGOVALEC

poklic bolničarka-negovalka in bolničar-negovalec

52

4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja Opens internal link in current windowKOZMETIČNI TEHNIK

poklic kozmetična tehnica in kozmetični tehnik

56

2–letni program poklicno – tehniškega izobraževanja (PTI) Opens internal link in current windowZDRAVSTVENA NEGA

poklic srednja medicinska sestra in srednji zdravstvenik

28

 

Vpis v prvi letnik v šolskem letu 2019/20

Informativni dnevi bodo potekali 15. in 16. februarja 2019. Prijavite se lahko najkasneje do 2. aprila 2019 z obrazcem Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki je na voljo na spletnih straneh MIZŠ ali v papirnicah (oznaka DZS 1,20).

Oddate lahko le eno prijavo, ki jo pošljete na naslov naše šole ali jo oddate na svoji osnovni šoli. Prijavi ni potrebno priložiti ničesar. Dokumente, ki so potrebni za vpis, boste prinesli na šolo v juniju po vnaprej določenem razporedu. O vsem boste pravočasno obveščeni na dom do 29. maja 2019. 

V šolskem letu 2019/2020 razpisujemo v programu zdravstvena nega pet oddelkov od tega en športni oddelek. V času oddaje prijave (do 2. 4.) kandidati ne potrebujete oddajati dokumentacije iz katere so razvidni vaši športni rezultati. Na prijavnico, ki jo oddate na šolo pripišite le, da se zanimate za vpis v športni oddelek. O oddaji potrebne dokumentacije boste kandidati, ki boste v program zdravstvena nega sprejeti, obveščeni naknadno in jo boste oddali pri vpisu v program.

Za dijake v športnem oddelku se oblikuje osebni izobraževalni načrt na podlagi Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS, št. 30/2018), ki določa:

1. pravice in obveznosti dijaka in šole,
2. obdobje obvezne prisotnosti pri pouku,
3. način in roki za ocenjevanje znanja dijaka in izpolnjevanja drugih obveznosti,
4. obdobje prilagoditve šolskih obveznosti,
5. razlogi za mirovanje oziroma prenehanje prilagoditev šolskih obveznosti,
6. druge zadeve, ki bi prispevale k dijakovemu boljšemu učnemu uspehu.

Med šolskim letom se vsebina osebnega izobraževalnega načrta iz utemeljenih razlogov lahko spremeni.

Pomembni datumi za vpis:

2. april 2019

zadnji dan za oddajo prijav

8. april 2019

javna objava številčnega stanja prijav (www.mizs.gov.si)

23. april 2019

zadnji dan za prenos prijav

22. maj 2019

javna objava omejitev vpisa (www.mizs.gov.si)

29. maj 2019

obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

18. junij do 2. julij 2019

prinašanje dokumentov in vpis (1. in 2. krog izbirnega postopka)

Dijaki s posebnimi potrebami so izvzeti iz postopka omejitve vpisa, če imajo do izbirnega postopka veljavno odločbo o usmeritvi na našo šolo in naš program ter dosegajo najmanj 90 odstotkov točk prvega ali drugega kroga izbirnega postopka. Odločba o usmeritvi, veljavna v osnovni šoli, tega ne omogoča.

Vpis v program PTI (poklicno-tehniško izobraževanje)

Eno prijavnico, obrazec Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, kandidati posredujejo izbrani srednji šoli do 17. maja 2019. 

Pomembni datumi za vpis v program PTI:

17. maj 2019

zadnji dan za oddajo prijave

24. maj 2019

javna objava številčnega stanja prijav (www.mizs.gov.si)

6. junij 2019

zadnji dan za prenos prijav

27. junij do 8. julij 2019

prinašanje dokumentov in vpis (šola določi datum)


Vprašalnik - Je ta poklic primeren zame?

Spodnje meje

Tabela za izračun točk

Datoteke

application/pdf 2015 tabela za izracun tock 02.10.2015 [.PDF, 45 kB]
application/pdf Vprasalnik JE TA POKLIC PRIMEREN ZAME 02.10.2015 [.PDF, 211 kB]
application/pdf 2019 Spodnje meje 2019 11.05.2019 [.PDF, 438 kB]
 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.