Šola

 
Knjižnica:

Knjižnični red

1. Članstvo, članska izkaznica, izposoja

Ob vpisu na Srednjo zdravstveno šolo Celje postane vsak dijak član naše knjižnice.

Izposoja in obisk knjižnice sta možna samo s člansko izkaznico, ki je neprenosljiva. Vsak član je sam odgovoren za gradivo, ki si ga je izposodil. Če izkaznico izgubite, morate to sporočiti v knjižnici v najkrajšem možnem času.

Zamudnike knjižnica opozarja na vrnitev gradiva z opomini, ki jih izrečejo razredniki. Dokler uporabniki ne vrnejo izposojenega gradiva, si ne morejo izposoditi drugega.

Knjižnični prostori so namenjeni študiju, učenju, iskanju gradiva in informacij iz katalogov ter drugih informacijskih virov. V njih morata biti mir in tišina, prepovedana je tudi uporaba mobilnih telefonov.

V knjižnične prostore ni dovoljeno prinašati hrane in pijače. Vstop v knjižnico je dovoljen samo v copatah.

2. Izposojevalni roki gradiva na dom

Rok izposoje za knjižno gradivo je 1 mesec, izjema je leposlovje za domače branje, ki se izposoja za 14 dni. Rok izposoje za neknjižno gradivo in revije je 7 dni.

Če je določeno gradivo zelo iskano, lahko knjižničarke časovni rok izposoje primerno skrajšajo.

Knjižnično gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom:

  • referenčno gradivo, ki se uporablja v čitalnici (leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi…),

  • raziskovalne naloge.

Če uporabniki potrebujejo knjižnično gradivo še po izteku roka izposoje, morajo prositi za podaljšanje gradiva, če ga medtem niso rezervirali drugi uporabniki.

Podaljšanje se ureja:

  • osebno (z izkaznico),

  • po telefonu,

  • z osebnim geslom preko interneta (COBISS/OPAC), ki ga dobijo v knjižnici.

Uporabniki lahko rezervirajo tudi gradivo, ki je izposojeno. Ko je rezervirano gradivo vrnjeno, čaka na uporabnika, ki ga je rezerviral, v knjižnici tri delovne dni.

Dijaki zaključnih letnikov morajo gradivo vrniti do konca pouka. Gradivo, ki ga potrebujejo za zaključni izpit ali poklicno maturo, si lahko ponovno izposodijo, vrniti pa ga morajo do podelitve spričeval.

Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si to gradivo lahko izposodijo tudi čez počitnice v dogovoru s knjižničarkami.

Dijaki 1., 2. in 3. letnikov (razen zaključnih letnikov) si lahko izposodijo gradivo čez počitnice po dogovoru s knjižničarkami.

3. Odškodnina za poškodovano in izgubljeno gradivo

Kdor knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z novim. Če knjižničnega gradiva ni mogoče nadomestiti, mora uporabnik po dogovoru s knjižničarkami gradivo nadomestiti s po vsebini enakovrednim gradivom.

4. Delovni čas

Knjižnica je za uporabnike odprta od ponedeljka do četrtka od 7.10 do 14.00. Ob petkih je knjižnica odprta od 7. 10 do 13.00.

5. Uporaba računalnikov

Uporaba računalnikov je možna ob predložitvi članske izkaznice.

Na računalnikih v knjižnici ni dovoljeno:

  • brisanje nameščenih programov in nameščanje novih programov,

  • pregledovanje spornih strani (pornografija, teroristične strani …),

  • vnašanje osebnih podatkov,

  • namerno poškodovanje računalniške opreme.

Uporabnik, ki prekrši pravila, izgubi pravico do uporabe računalnikov.

 

Ravnateljica

Katja Žilavec Pogelšek, prof., mag. posl. ved

Celje, 1. 9. 2010

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.