Programi

NPK zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
 • srednja strokovna izobrazba s področja zdravstvene nega
 • opravljen strokovni izpit iz zdravstvene nege
 • eno leto delovnih izkušenj s področja zdravstvene nege
 • vozniški izpit B-kategorije
 • opravljen zdravniški pregled za delo v reševalni službi.


NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Vpisna dokumentacija (originali in kopije)
 • Spričevalo.
 • Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
 • Potrdilo o zaposlitvi.
 • Vozniški izpit B-kategorije.
 • Potrdilo opravljenega zdravniškega pregleda za delo v reševalni službi.
 • Europass življenjepis.
 • Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
 • Potrdila o neformalnih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, strokovna izobraževanja). 


Preverjanje in potrjevanje NPK:

– izvajalec razpiše datum preverjanja in potrjevanja NPK in ga objavi na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.
– kandidate izvajalec pisno obvešča.
– komisija preverja in ocenjuje znanja, ki so določena s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajamo tudi tečaj NPK zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka.

Deli:

Skip to content