Nacionalna poklicna kvalifikacija

 • NPK Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka
 

NPK Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj srednja strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege in
 • opravljen strokovni izpit s področja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti in
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju zobozdravstvene asistence (referenca/delodajalčevo potrdilo).

Načini preverjanja

 • Praktično preverjanje z zagovorom.

Vpisna dokumentacija (originali in kopije)

 • Spričevalo.
 • Potrdilo o zaposlitvi.
 • Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
 • Europass življenjepis.
 • Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
 • Referenčno pismo delodajalca.
 • Potrdila in programi o neformalnih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, strokovna izobraževanja).

Preverjanje in potrjevanje NPK:

 • izvajalec razpiše datum preverjanja in potrjevanja NPK in ga objavi na spletni strani nacionalnega informacijskega središča. 
 • kandidate izvajalec pisno obvešča.
 • komisija preverja in ocenjuje znanja, ki so določena s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.