Nacionalna poklicna kvalifikacija

 • NPK Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka
 

NPK Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege.
 • Opravljen strokovni izpit iz zdravstvene nege.
 • Eno leto delovnih izkušenj s področja zdravstvene nege.
 • Vozniški izpit B-kategorije.
 • Opravljen zdravniški pregled za delo v reševalni službi.

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Praktično preverjanje z zagovorom

Vpisna dokumentacija (originali in kopije)

 • Spričevalo.
 • Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
 • Potrdilo o zaposlitvi.
 • Vozniški izpit B-kategorije.
 • Potrdilo opravljenega zdravniškega pregleda za delo v reševalni službi.
 • Europass življenjepis.
 • Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
 • Potrdila o neformalnih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, strokovna izobraževanja). 

Preverjanje in potrjevanje NPK:

 • izvajalec razpiše datum preverjanja in potrjevanja NPK in ga objavi na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.
 • kandidate izvajalec pisno obvešča.
 • komisija preverja in ocenjuje znanja, ki so določena s katalogi strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajamo tudi tečaj Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka.

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.