Nacionalna poklicna kvalifikacija

  • NPK Pediker/pedikerka
 

NPK Pediker/pedikerka

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

Znanja anatomije in fiziologije, varovanje zdravja, znanja o koži in kožnih boleznih, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih (najmanj SOK 5) ali študijskih programih (najmanj SOK 6) na področju zdravstva ali zobozdravstva ali kozmetike ali farmacije in jih kandidat izkazuje z dokazili o pridobljenih znanjih in so jih izdali verificirani izvajalci prej navedenih izobraževalnih ali študijskih programov.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Ustno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom.

Vpisna dokumentacija (originali in kopije)

· Spričevalo.
· Europass življenjepis.
· Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
· Potrdila o neformalnih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, strokovna izobraževanja).

Preverjanje in potrjevanje NPK:

- izvajalec razpiše datum preverjanja in potrjevanja NPK in ga objavi na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.
- kandidate izvajalec pisno obvešča.
- komisija preverja in ocenjuje znanja, ki so določena s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajamo tudi tečaj Pediker/pedikerka.

application/msword Življenjepis (Europass) 11.28.2010 [.DOC, 91 kB]

Zadnji fotografski albumi

29.03.2011
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.