Izobraževanje odraslih

 
Programi:

Zdravstvena nega (4)

Predmetnik - Zdravstvena nega (4)

      1. letnik 2. letnik
3. letnik 4. letnik
SLOVENŠČINA   SLO
TUJ JEZIK   TJZ
MATEMATIKA   MAT
UMETNOST   UME      
ZGODOVINA   ZGO    
GEOGRAFIJA   GEO      
PSIHOLOGIJA   PSI      
FIZIKA   FIZ      
KEMIJA   KEM      
BIOLOGIJA   BIO      
ZDRAVSTVENA NEGA   ZNE        
  ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI IN NEGOVALNE INTERVENCIJE ANI  
  DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKI POSTOPKI IN POSEGI DTP      
  ZDRAVSTVENA NEGA PRI RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJIH ZNB    
  PRVA POMOČ IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ NPP        
  FIZIKA V ZDRAVSTVENI NEGI FZN      
ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA   ANF        
  ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA ANF    
  HUMANA GENETIKA HG      
VAROVANJE ZDRAVJA   VZD        
  HIGIENA IN MIKROBIOLOGIJA HMB    
  VZGOJA ZA ZDRAVJE VZD      
  ZDRAVA PREHRANA ZPR      
KAKOVOST V ZDRAVSTVENI NEGI   KZN        
  ETIKA IN KOMUNIKACIJA ETK      
  ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA IN KAKOVOST V ZDRAVSTVU ZZK      
  PODJETNIŠTVO POD      
ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA   ZNO        
  ZDRAVSTVENA DEJAVNOST IN ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI V ZNO ANO    
  DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKI POSEGI IN POSTOPKI V ZNO INO        
  ZNO PRI RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJIH BOM        
IZBIRNI MODUL -         
ODPRTI KURIKUL          
INFORMATIKA V ZDRAVSTVU   INF      
NARAVOSLOVJE  V ZDRAVSTVU   NAZ        
  KEMIJA V ZDRAVSTVU KEZ      
  BIOLOGIJA V ZDRAVSTVU BIZ      
ZDRAVSTVENA TERMINOLOGIJA   ZTM      
POSEBNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI   PZN        
  NUJNA STANJA ZNE 2    
  PREVENTIVA V ZDRAVSTVENI NEGI PZN      
KLINIČNI PREDMETI IN FARMAKOLOGIJA   KPF        
  OSNOVE KLINIČNIH PREDMETOV OKP      
  FARMAKOLOGIJA FKL      
PATOLOGIJA IN PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA   PFM      
DIETETIKA   DIE      
JEZIK STROKE   JST    
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRI DELODAJ.   PUD    
INTERESNE DEJAVNOSTI   IND      

Pogoji za vpis

  • predmetnik

  • vstopni pogoji: zaključena osnovna šola

  • praktični pouk: Praktični pouk poteka v Splošni bolnišnici Celje v 3. in 4. letniku. Izvaja se strnjeno, in sicer dvakrat po 200 ur, skupaj torej 400 ur Praktični pouk je v celoti voden.

 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.