Izobraževanje odraslih

 
Programi:

Zdravstvena nega (3+2)

Predmetnik - Zdravstvena nega (3+2)

      1. letnik 2. letnik
SLOVENŠČINA   SLO
TUJ JEZIK   TJZ
MATEMATIKA   MAT
UMETNOST   UME  
ZGODOVINA   ZGO  
GEOGRAFIJA   GEO  
PSIHOLOGIJA   PSI  
FIZIKA   FIZ  
KEMIJA   KEM  
BIOLOGIJA   BIO  
INFORMATIKA   INF  
ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA   ZNP    
  ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI IN NEGOVALNE INTERVENCIJE (teorija + praksa) ANI  
  DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKI POSTOPKI IN POSEGI (samo praksa) DTP  
  ZDRAVSTVENA NEGA PRI RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJIH ZNB    
  PRVA POMOČ IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ NPP    
  FIZIKA V ZDRAVSTVENI NEGI FZN  
ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA   ANF    
  ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA ANF  
  HUMANA GENETIKA HG    
ZDRAVSTVENA NEGA MLADOSTNIKOV   ZNO
  ZDRAVSTVENA DEJAVNOST IN ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI OTROKA IN MLADOSTNIKA ANO    
  DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKI POSEGI IN POSTOPKI V ZDRAVSTVENI NEGI OTROKA IN MLADOSTNIKA INO    
  ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA PRI RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJIH BOM    
IZBIRNI MODUL      
  ZDRAVSTVENA NEGA V PSIHIATRIČNI DEJAVNOSTI ZNP    
  ZDRAVSTVENA NEGA V GERIATRIČNI DEJAVNOSTI ZNG    
  PALIATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA PZN    
  ZDRAVSTVENA NEGA V REŠEVALNI DEJAVNOSTI ZNR    
ODPRTI KURIKUL      
POSEBNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI   PZN    
  PRAKTIČNI POUK V BOLNIŠNICI PRA  
  ZDRAVSTVENA NEGA ZNE  
ZDRAVSTVENA TERMINOLOGIJA   ZTM  
OSNOVE KLINIČNIH PREDMETOV   OKP  
MIKROBIOLOGIJA   MBE  
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRI DELODAJ.   PUD  
INTERESNE DEJAVNOSTI   IND  

Pogoji za vpis

  • predmetnik

  • vstopni pogoji: zaključen program bolničar-negovalec.

  • praktični pouk: Praktični pouk poteka v Splošni bolnišnici Celje v 1. in 2. letniku. Izvaja se strnjeno, in sicer dvakrat po 200 ur, skupaj torej 400 ur. Praktični pouk je v celoti voden.

 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.