Izobraževanje odraslih

 
Programi:

Kozmetični tehnik (4)

Predmetnik - Kozmetični tehnik (4)

      1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
SLOVENŠČINA   SLO
TUJ JEZIK   TJZ
MATEMATIKA   MAT
UMETNOST   UME      
ZGODOVINA   ZGO    
GEOGRAFIJA   GEO      
PSIHOLOGIJA   PSI      
FIZIKA   FIZ      
KEMIJA   KEM      
BIOLOGIJA   BIO      
SOMATOLOGIJA   SOM        
  BIOLOGIJA CELICE BIC      
  ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA LOK. IN NADZORNIH SISTEMOV LNS      
  DROBOVNI ORGANSKI SISTEMI DOS      
KOŽA IN KOŽNE BOLEZNI   KIB        
  ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA KOŽE AFK      
  KOŽNE BOLEZNI KB      
  ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA AFK        
VAROVANJE ZDRAVJA   VZD        
  VZGOJA ZA ZDRAVJE VZD      
  MIKROBIOLOGIJA MIK      
SPLOŠNA KOZMETOLOGIJA   SKO        
  KEMIJA V KOZMETIKI KZ      
  SPLOŠNA KOZMETOLOGIJA SKO    
KOZMETIČNI IZDELKI   KOI        
  TEHNOLOŠKE OBLIKE KOZMETIČNIH IZDELKOV TKI      
  KOZMETIČNI IZDELKI KI      
KOZMETIČNA NEGA OBRAZA   KNO        
  KOZMETIČNA NEGA OBRAZA KNO      
  KOMUNIKACIJA KOM      
KOZMETIČNA NEGA TELESA   KNT        
  FIZIKA V KOZMETIKI FIK      
  KOZMETIČNA NEGA TELESA KNT      
PODJETNIŠTVO   POD        
  PODJETNIŠTVO POD      
  INFORMATIKA INF      
  LIČENJE        
ODPRTI KURIKUL          
MANIKIRA   MAN      
MASAŽA   MAS      
PEDIKURA   PED      
LIKOVNA ESTETIKA          
TERAPEVTSKA MOČ GLASBE          
JEZIK STROKE        
UPORABNA BIOLOGIJA IN KEMIJA   UBK    
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRI DELODAJ.   PUD  
INTERESNE DEJAVNOSTI   IND      

Pogoji za vpis

 • predmetnik
 • vstopni pogoji: zaključena osnovna šola
 • praktični pouk: Praktični pouk v celoti poteka na šoli v specializiranih učilnicah. V okviru programa kozmetični tehnik izvajamo 6 praktičnih modulov:
  • kozmetična nega obraza
  • kozmetična nega telesa
  • ličenje
  • masaža
  • pedikura
  • manikira
 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.