Izobraževanje odraslih

 
8. 9. 2019

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

V šolskem letu 2019/20 bomo v okviru izobraževanja odraslih vpisovali v naslednje izobraževalne programe:

Vpis bo potekal od 23. 8. 2019 do 13. 9. 2019, oziroma do zapolnitve prostih mest. Informativni dan za jesenski vpisni rok bomo izvedli v torek, 27. 8. 2019, ob 15. uri, v prostorih Srednje zdravstvene šole Celje.

Dokumentacijo za VPIS prinesete osebno v času uradnih ur pisarne za izobraževanje odraslih:

  • sreda od 13.00 – 14.00
  • petek od 12.00 – 16.00

Kontaktna oseba: mag. Jana Bervar

Potrebna dokumentacija:

  1. prošnjo z življenjepisom z naslovom in telefonsko številko OBVEZNO
  2. fotokopijo rojstnega oziroma poročnega lista OBVEZNO
  3. potrdilo o cepljenju proti hepatitisu-B, samo za programe BN, ZN, PTI (lahko predložite tudi naknadno, po vpisu)
  4. fotokopije vseh spričeval o doseženi izobrazbi in originalne listine za vpogled (predložite vsa spričevala, po letnikih, oziroma vseh dokazila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja) OBVEZNO
  5. potrdilo o zaposlitvi ali potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje (brezposelni)
  6. fotokopijo potrdila o državljanstvu (ali fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista) OBVEZNO

Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.

Šolnina za posamezen program je odvisna od predhodno pridobljene izobrazbe (priznane izpite odštejemo), zato jo izračunamo za vsakega posameznika posebej – ob predložitvi dokazil o predhodno pridobljeni izobrazbi.

Šolnino poravnajo kandidati za vsak letnik posebej, v štirih obrokih. Prvi obrok – vpisnina – znaša 180 EUR, preostali znesek pa se razdeli še na tri obroke.

V četrtek, 19. 9. 2019, ob 15.00, bo uvodni sestanek, kjer bomo kandidate natančno seznanili s načinom in potekom izobraževanja. Prvi izpit bo možno opravljati oktobra 2018.

Dodatne informacije:

telefon: 03 428 69 10
elektronska pošta: jana.bervar(a)guest.arnes.si

Izobraževanje na Srednji zdravstveni šoli Celje poteka po konzultacijsko – izpitnem sistemu. Predavanj ni. Udeleženci imajo stik s profesorji na uvodnih predstavitvah posameznih predmetov ter individualnih govorilnih urah in konzultacijah, ki so določene za celo leto vnaprej. 

Priporoči prijatelju: 

Datoteke

 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.