Izobraževanje odraslih

 
15. 6. 2012

Izobraževanje odraslih - Informacije o vpisu za šolsko leto 2012/13

V šolskem letu 2012/13 bomo v okviru izobraževanja odraslih vpisovali v naslednje izobraževalne programe:

 • srednje strokovno izobraževanje: zdravstvena nega ZN;
 • srednje poklicno izobraževanje: bolničar-negovalec BN;
 • srednje poklicno tehniško izobraževanje: zdravstvena nega PTI;
 • srednje strokovno izobraževanje: kozmetični tehnik KT.

Vpis bo potekal od 29. 8. 2012 do 14. 9. 2012. Informativni dan bo v torek, 28. 8. 2012, ob 15.00.

Dokumentacijo za prijavo prinesete osebno v času uradnih ur pisarne za izobraževanje odraslih:

- sreda 13.00–14.00,
- petek 12.00–16.00.

Kontaktna oseba: mag. Jana Bervar

Prijava naj vsebuje:

 1. prošnja z življenjepisom z naslovom in telefonsko številko OBVEZNO
 2. fotokopija rojstnega oziroma poročnega lista OBVEZNO
 3. potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B, samo za programe BN, ZN, PTI (lahko predložite tudi naknadno po vpisu)
 4. fotokopije vseh spričeval o doseženi izobrazbi (predložite vsa spričevala, po letnikih, oziroma vseh dokazil za priznavanje predhodno pridobljenega znanja) OBVEZNO
 5. potrdilo o zaposlitvi ali potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje (brezposelni)
 6. fotokopija potrdila o državljanstvu (ali fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista) OBVEZNO

Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.

Postopek vpisa – za vse programe:

 1. Ob oddaji prijave opravimo uvodni pogovor ter pripravimo informativni pregled priznanih predmetov in informativni izračun šolnine.
 2. Prejmete položnico za 1. obrok šolnine, ki jo je potrebno poravnati do 5. 9. 2012, ko vas bomo pozvali k vpisu.

Šolnina za posamezen program je odvisna od predhodno pridobljene izobrazbe (priznane izpite odštejemo), zato jo izračunamo za vsakega posameznika posebej – ob predložitvi dokazil o predhodno pridobljeni izobrazbi.

Šolnino poravnajo kandidati za vsak letnik posebej, v štirih obrokih. Prvi obrok – vpisnina – znaša 180 EUR, preostali znesek pa se razdeli še na tri obroke.

V četrtek, 20. 9. 2012, ob 15.00 bo uvodni sestanek, kjer bomo kandidate natančno seznanili z načinom in potekom izobraževanja. Prvi izpit bo možno opravljati oktobra 2012.

Dodatne informacije:

telefon: 03 428 69 10
elektronska pošta: jana.bervar(a)guest.arnes.si

Izobraževanje na Srednji zdravstveni šoli Celje poteka po konzultacijsko – izpitnem sistemu. Predavanj ni. Udeleženci imajo stik s profesorji na skupinskih konzultacijah in individualnih govorilnih urah, ki so določene za celo leto vnaprej.

V nadaljevanju besedila najdete dodatne informacije o posameznih izobraževalnih programih.

Srednje strokovno izobraževanje: Zdravstvena nega ZN
Srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik

Srednje poklicno izobraževanje: Bolničar-negovalec BN

Srednje poklicno tehniško izobraževanje: Zdravstvena nega PTI
Srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik

Srednje strokovno izobraževanje: Kozmetični tehnik KT


Priporoči prijatelju: 
 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.