Izobraževanje odraslih

Kakovost

Zaposleni na Srednji zdravstveni šoli Celje se zavedamo odgovornosti za kakovost izobraževalnega procesa, ki jo vidimo predvsem v zagotavljanju kakovostnega splošnega in strokovnega znanja ter v spodbujanju strpnega, humanega in odgovornega odnosa do sočloveka.

Cilji

 • Skrb za stalen profesionalni razvoj in vpeljevanje novih pristopov ter tehnologij.
 • Premišljeno načrtovanje inkakovostno izvajanje celotnega izobraževalnega procesa.
 • Pristop usmerjen na posameznika.
 • Spodbujanje sodelovanja ter izmenjavanje izkušenj in dobre prakse.
 • Spodbujanje vljudnega, prijaznega in odgovornega odnosa do ljudi.

Da bi te cilje dosegali, sistematično skrbimo za svojo kakovost s tem da:

 • spremljamo procese, rezultate in učinke svojega dela ter jih presojamo v skladu z lastnimi standardi kakovosti in nacionalno opredeljenimi standardi kakovosti na področju izobraževanja mladine in odraslih,
 • skrbimo za profesionalni razvoj, uvajamo novosti in ohranjamo tiste aktivnosti, ki dajejo dobre rezultate.

Leta 2010 smo se vključili v nacionalni projekt POKI, ki ga usmerja ACS. V tem projektu smo izpeljali poglobljeno samoevalvacijo v zvezi z naslednjimi kazalniki:

1. Kakovost znanja s stališča delodajalca in posameznika
2. Napredovanje v programu
3. Zaposljivost in napredovanje

Skupina za kakovost

 1. mag. Jana Bervar, univ. dipl. psih., vodja izrednega izobraževanja
 2. Nina Lobe, profesorica matematike
 3. Franja Dobrajc, profesorica angleškega jezika s književnostjo in slovenskega jezika s književnostjo
 4. Ljudmila Par, diplomirana medicinska sestra, učiteljica praktičnega pouka in strokovno-teoretičnih predmetov
 5. Judita Bendelja, diplomirana medicinska sestra, učiteljica praktičnega pouka
 6. Marija Pučnik, inž. tekstilne tehnologije, administrativna pomoč v izrednem izobraževanju

Aktivnosti v letu 2011

Pripravili in potrdili smo Listino kakovosti Srednje zdravstvene šole Celje.

 1. Na podlagi rezultatov samoevalvacijskega poročila smo pripravili Akcijski načrt za razvoj kakovosti za leto 2010/11.

Na podlagi Akcijskega načrta izvajamo načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti.

Poročila

application/pdf Povzetek samoevalvacijskega poročila 13.1.2011 01.18.2011 [.PDF, 6.5 MB]
application/pdf Akcijski nacrt 13 6 2011 06.13.2011 [.PDF, 84 kB]
application/pdf Listina kakovosti.07.07.2011 07.07.2011 [.PDF, 2.4 MB]
 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.