Izobraževanje mladine

 
14. 5. 2015

ZAKLJUČNI IZPIT - SPOMLADANSKI ROK 2014/15

Zaključni izpiti bodo v spomladanskem izpitnem roku potekali

od ponedeljka, 8. 6. 2015 do srede, 19. 6. 2015.

Razpored izpitov bomo objavili naknadno na oglasnem panoju v avli šole in na naši spletni strani.

PRIJAVO K ZAKLJUČNEMU IZPITU je potrebno opraviti najmanj 30 dni pred pričetkom zaključnega izpita na predpisanem obrazcu , ki ga dobite pri tajnici šolske komisije za ZI, v knjigarni ali na naši spletni strani.

Prijave lahko oddate najkasneje do 8. 5. 2015 tajnici šolske komisije za zaključni izpit , Poloni Podlesnik v kabinet U 12 osebno ali pošljete priporočeno po pošti. Pri pošiljanju po pošti za datum prijave upoštevamo datum, ki je odtisnjen na poštni ovojnici. Na začetno stran prijavnice napišite svojo telefonsko številko.

POGOJ ZA PRISTOP K ZAKLJUČNEMU IZPITU so opravljene vse obveznosti po izobraževalnem programu in opravljeno praktično usposabljanje z delom (PUD). Prijavite se lahko kljub temu, da do prijave še ne izpolnjujete pogojev za opravljanje zaključnega izpita.

ODJAVA OD ZAKLJUČNEGA IZPITA je možna dva dni pred pričetkom zaključnega izpita v primeru, da ne izpolnjujete pogojev za opravljanje zaključnega izpita ali pa le-tega ne želite opravljati.

Kandidat se lahko od zaključnega izpita odjavi samo pisno, najkasneje 2 dni pred začetkom zaključnega izpita z obrazcem odjava od zaključnega izpita. Odjavo lahko odda osebno tajnici ŠKZI ali jo pošlje priporočeno po pošti ali po elektronski pošti.

POMEMBNO:podatki v prijavi  morajo biti čitljivo napisani in točni. Kandidat zanje odgovarja s svojim podpisom. 

OPROSTITEV OPRAVLJANJA IZPITA IZ SLOVENŠČINE:

Kandidati, ki so v zaključnem letniku pri slovenščini dosegli oceno odlično, so pri zaključnem izpitu oproščeni opravljanja tega izpita.

IZBOLJŠEVANJE in POPRAVLJANJE OCEN:

Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje večkrat.

KANDIDAT S POSEBNIMI POTREBAMI:

Pri prijavi predloži odločbo o usmeritvi.

OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA IZPITA:

Zaključni izpit lahko opravlja samo kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja.

Kandidat, ki predpisanih pogojev ne izpolnjuje, nima pravice pristopiti k zaključnemu izpitu.

Tajnica ŠKZI:
Polona Podlesnik dipl. m. s

Priporoči prijatelju: 

Preberite še

V tej rubriki trenutno še ni zapisov.
 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.