Izobraževanje mladine

 
Programi:

Bolničar - negovalec (3)

Poklic: bolničar–negovalec, bolničarka–negovalka

Program traja tri leta. V izobraževanje se lahko vključi, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in je njegovo zdravstveno stanje primerno za ta poklic.

V primeru omejitve vpisa veljajo splošne določbe o omejitvi vpisa.

Izobraževanje po programu bolničar–negovalec omogoča dijakom pridobitev srednje poklicne izobrazbe in jih usposobi za nudenje pomoči stanovalcem in varovancem v splošnih in posebnih socialno–varstvenih zavodih, za pomoč na domu ter za transportna dela varovancev.

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 1. slovenski jezik (pisni in ustni del)
 2. zaključno delo

  Predmetnik triletnega poklicnega izobraževanja

  Bolničar-negovalec/SPI/2007

  Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno št. ur Št. kreditnih točk
  A – Splošnoizobraževalni predmeti
  P1 Slovenščina Obvezno 213 12
  P2 Tuji jezik Obvezno 213 12
  P3 Matematika Obvezno 164 9
  P4 Umetnost Obvezno 33 2
  P5 Družboslovje Obvezno 132 6
  P6 Naravoslovje Obvezno 132 6
  P7 Športna vzgoja Obvezno 164 7
  Skupaj A   1051 54
  B – Strokovni moduli
  M1 Nega in oskrba Obvezno 682 32
  M2 Varovanje zdravja in okolja Obvezno 136 8
  M3 Etika in komunikacija Obvezno 136 8
  M4 Gospodinjstvo Izbirno 102 4
  M5 Prehrana in dietetika Izbirno 102 4
  M6 Masaža Izbirno 102 4
  M7 Pedikura Izbirno 102 4
  Skupaj B   1056 52
  Od tega:
  C – Praktično izobraževanje v šoli
    Praktični pouk   624 25
  Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
    Praktično usposabljanje z delom   912 27
  D – Interesne dejavnosti
    Interesne dejavnosti   160 6
  E – Odprti kurikulum
    Odprti kurikulum   590 30

   

  Skupaj pouka (A+B+E)   2697 136
  Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   1536 61
  Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   2857 142
  Skupaj (A+B+Č+D+E)   3769 178
  Zaključni izpit (izdelek oz. storitev in zagovor)     2
  Skupaj kreditnih točk     180

   

  Število tednov izobraževanja v šoli   82  
  Število tednov praktičnega usposabljanja z delom   24  
  Število tednov interesnih dejavnosti   5  
  Skupno število tednov izobraževanja   111  

   

  Program je bil sprejet na Strokovnem svetu 15. novembra 2007.

  Izvedbeni predmetnik

    1. letnik 2. letnik* 3. letnik*
  A-del      
  Slovenščina 3 2 3
  Tuj jezik 2 2 2
  Matematika 3 2 3
  Umetnost 1    
  Naravoslovje 2 2  
  Družboslovje 2 2  
  Športna vzgoja 2 2 2
  Skupaj A-del 15 12 10
  B-del      
  Nega in oskrba 1 1 2
  Varovanje zdravja in okolja 2 2  
  Etika in komunikacija 2 2  
  Gospodinjstvo 1 1  
  Skupaj B-del 6 6 2
  Od tega 2ghd+2neg 3Vkab. 5Vkab.
  C-del Prakt. izob. v šoli   6PRA 7PRA
  Praktični pouk 4 9 12
  E - Odprti kurikul      
  Nega in oskrba II OAF PPV 2+3    
  Prehrana in dietetika   3,5  
  Pedikura     6
  Slovenščina   1,5  
  Matematika     2
  Umetnost** 1    
  Šport za zdravje** 1,5    
  Skupaj odprti kurikul 7,5 5 10
  Praktično usposabljanje z delom   7 tednov 17 tednov
  Interesne dejavnosti 3 tedne 1 teden 1 teden

   

  * Ure v drugem in tretjem letniku so okvirne.

  ** Ocene umetnosti iz E-dela se vpišejo pod umetnost, ocene športa za zdravje pa pod športno vzgojo, vendar morajo biti vsi sklopi pozitivno ocenjeni.

  Moduli B–dela, razdeljeni po vsebinskih sklopih

      1. letnik 2. letnik * 3. letnik *
  B-del        
  Modul Vsebinski sklop      
  Nega in oskrba   1 1 2
  Varovanje zdravja in okolja Higiena 1    
    Zdravstvena vzgoja 1    
    Zdrava prehrana   0,5  
    Varnost in zdravja pri delu   0,5  
  Etika in komunikacija Komunikacija 1    
    Poklicna etika   1  
    Zdravstveno in socialno varstvo 1    
    Podjetništvo   1 (0,5 podj.+ 0,5IKT)  
  Gospodinjstvo   3    
  E-del        
  Nega in oskrba II Osnove anatomije in fiziologije 2    
    Nega in oskrba (dementni bol.)     3
    Praktični pouk v šoli 3    

   

  * ure v drugem in tretjem letniku so okvirne.

   
   

  Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
  Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

  Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.