Izobraževanje mladine

 

Praktično izobraževanje

V prenovljenih programih srednjega strokovnega in srednjega poklicnega izobraževanja (kozmetični tehnik, bolničar-negovalec in zdravstvena nega – PTI) je sestavni del predmetnika Praktično usposabljanje z delom – PUD.

Pri praktičnem pouku in praktičnem usposabljanju z delom veljajo naslednji Splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov.

Predvideni termini za opravljanje PUD v šol. l. 2020/21

PRA in PUD v kliničnem okolju bosta organizirana v skladu s trenutno epidemiološko sliko in stanjem v zdravstvenih ustanovah.

NAVODILA ZA OPRAVLJANJE

Dijaki morajo v času praktičnega izobraževanja izpolniti vse obveznosti glede na učne vsebine za posamezni program oz. letnik. Pri PRA v šoli se ravnajo v skladu z navodili šole (NIJZ in MIZŠ). V kliničnem okolju upoštevajo navodila zdravstvene ustanove ter vsa higienska in splošna navodila za preprečevanje širjenja okužb in okužbe s Covid-19. Vsi dijaki smeri ZN, PTI in BN, ki odhajajo na PUD.

Tabela za velikost delovne obleke je dostopna na tej povezavi.

ZDRAVSTVENA NEGA

 • 4 D + 4 E 1. 9. 2020 - 26. 9. 2020
 • 4 A 28. 9. 2020 - 24. 10. 2020
 • 4 B 2. 11. 2020 - 28. 11. 2020
 • 4 C 30. 11. 2020 - 24. 12. 2020
 • 2 PTI 4. 1. 2021 - 30. 1. 2021
 • 3 A + 3 D 1. 2. 2021 - 6. 3. 2021
 • 3 C + 3 E 8. 3. 2021 - 3. 4. 2021
 • 3 B 6. 4. 2021 – 8. 5. 2021

 

BOLNIČAR / NEGOVALEC

 • 3 FB 1. 9. 2020 - 9. 1. 2021
 • 3 GB 11. 1. 2021 – 21. 5. 2021
 • 2 FB 8. 3. 2021 - 24. 4. 2021
 • 2 GB 3. 5. 2021 – 19. 6. 2021

PRA in PUD v zdravstvene ustanove, morajo imeti opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s programom.

KOZMETIČNI TEHNIK

 • 4KTA: 9. 11. 20120 – 27. 11. 2020
 • 4KTB: 30. 11. 2020 – 18. 12. 2020
 • 3KTA: 4. 1. 2021 – 22. 1. 2021
 • 3KTB: 25. 1. 2021 – 12. 2. 2021
 • 2KTA: 15. 3. 2021 – 26. 3. 2021
 • 2KTB: 29. 3. 2021 – 9. 4. 2021

Navodila in obveznosti pri opravljanju praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom (PUD)

Osebna urejenost

Dijaki morajo upoštevati naslednja pravila:

- dosledno vzdrževanje lastne osebne higiene,
- urejenost las in brade (speti dolgi lasje, urejenost morebitne brade pri fantih),
- urejenost nohtov (kratko pristriženi, čisti in urejeni),
- diskretno ličenje, brez nakita (prstanov, ur in različnega okrasja po obrazu - piercing),

Pri opravljanju dela je potrebna ustrezna delovna obleka, ki mora biti čista in zlikana. Ena delovna obleka se uporablja v strokovnih kabinetih šole, druga pa za delo v zdravstvenih in/ali socialnih ustanovah. K delovni obleki sodi ustrezno ortopedsko obuvalo in svetle nogavice. Dijak mora obvezno imeti identifikacijsko priponko in pripomočke (rdeče in modro pisalo, ravnilce, škarjice, beležko in delovni zvezek praktičnega pouka).

Dijakova dolžnost je poznavanje urnika praktičnega pouka in upoštevanje primernega odnosa do bolnikov, oskrbovancev, učiteljev, zdravstvenih delavcev in ostalih. Z delovnimi pripomočki mora ravnati primerno, racionalno in upoštevati pravila, ki veljajo v ustanovi.

Delovna disciplina 

 1. Zamujanje in odhajanje od praktičnega pouka ni dovoljeno, razen ob dogovoru in dovoljenju učitelja oziroma mentorja PUD-a.
 2. Navodila v primeru odsotnosti so zabeležena posebej.
 3. Dijaki opravljajo praktični pouk pod vodstvom šolskih učiteljev in so dolžni opraviti vse zadolžitve, ki jih predpiše vodstvo šole oziroma učitelj glede na učne vsebine za posamezni letnik.
 4. Dijaki so dolžni spoštovati poklicno skrivnost. V ta namen je potrebno poznavanje in podpis izjave dijakov in staršev. Podpise izjav uredijo razredniki in podpisane dokumente oddajo v tajništvo šole.

Skrb za urejenost in čistočo garderobnih prostorov Splošne bolnišnice Celje in Doma ob Savinji Celje

Dijaki so dolžni skrbeti za red, čistočo in varnost garderobnih prostorov ter opreme. Ključ garderobnega prostora dobi dežurni dijak pri dežurnem učitelju praktičnega pouka. Garderoba mora biti vedno zaklenjena zaradi varnosti osebnih stvari dijakov. Šola za osebne stvari dijakov ne odgovarja. Dijakom svetujemo naj vrednejše stvari ne prinašajo k praktičnemu pouku. Dežurni dijaki so odgovorni za prostor, ki mora biti po uporabi urejen in zaklenjen. Morebitne posebnosti, okvare ali škodo je potrebno takoj javiti dežurnemu učitelju. Neupoštevanje dolžnosti dežurnega dijaka bomo obravnavali po Pravilniku o šolskem redu. Nastalo škodo bo potrebno poravnati. Če bo povzročitelj škode znan, bo škodo poravnal sam. V kolikor krivca ne bomo ugotovili, se bo ocenjena škoda porazdelila na vse dijake, ki so uporabljali garderobni prostor. Garderobne prostore bodo sproti kontrolirali učitelji praktičnega pouka.

Pri opravljanju PUD-a so dijaki dolžni samostojno skrbeti za urejenost in čistočo garderobnih omaric in garderobnega prostora ter upoštevati navodila organizatorja PUD-a.

Navodila za odsotnost pri praktičnem pouku in PUD-u

 1. Vsak dijak mora opraviti predpisano število ur praktičnega pouka. Opravičena je samo odsotnost zaradi šolskih zadolžitev, kot so:

-          športne dejavnosti
-          kulturne dejavnosti,
-          zdravstveno-vzgojne dejavnosti,
-          raziskovalno delo,
-          prostovoljno delo in
-          krvodajalske akcije.

2. Vse nadaljnje odsotnosti se nadomeščajo.

3. Dijak mora v primeru odsotnosti vložiti pisno vlogo za nadomeščanje pri koordinatorju praktičnega pouka. Obrazec za pisno vlogo je objavljen na spletni strani šole pod rubriko praktično izobraževanje.

4. Dijak nadomešča praktični pouk v svojem prostem času oziroma, kadar nima drugih šolskih obveznosti (popoldan in lahko tudi ob sobotah).

5. V kolikor je potrebno oziroma v primeru daljše odsotnosti od praktičnega pouka, vlogo o nadomeščanju obravnava strokovni aktiv, v izjemnih primerih je potreben tudi posvet z vodstvom šole.

6. Dijaki na PUD-u so dolžni opraviti predpisano število ur. Ob odsotnosti morajo obvestiti mentorja PUD-a na oddelku oziroma po potrebi glavno medicinsko sestro. V primeru daljše odsotnosti (več kot 3 dni) obvestijo tudi organizatorja PUD-a. Za nadomeščanje odsotnosti upoštevajo navodila mentorja PUD-a.

 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.