Izobraževanje mladine

 
21. 8. 2019

Koledar opravljanja poklicne mature v jesenskem roku 2019

Pisni izpiti

Datum

Ura

SLOVENŠČINA 

24. 8. 2019

9.00

MATEMATIKA

26. 8. 2019

9.00

ANGLEŠČINA, NEMŠČINA

28. 8. 2019

9.00 

ZDRAVSTVENA NEGA

30. 8. 2019

9.00

KOZMETIKA 

30. 8. 2019

9.00

Ustni izpiti

Datum

Ura

ANGLEŠČINA, NEMŠČINA

26. 8. 2019

7.30

SLOVENŠČINA

29.8. 2019

7.30

MATEMATIKA

28. 8. 2019

7.00

ZDRAVSTVENA NEGA

  2. 9. 2019

7.30

KOZMETIKA

  2. 9. 2019

7.30

STORITEV Z ZAGOVOROM

 

 

Program zdravstvena nega

27. 8. 2019

6.15 storitev na oddelku 

Program kozmetika

27. 8. 2019

7.30 storitev v uč. III/3
11.00 zagovor

DODELITEV BOLNIKOV

(program zdravstvena nega)

26. 8. 2019

12.00 garderoba/bolnišnica

VLEČENJE TEME ZA STORITEV  (program kozmetika)

20. 8. 2019

8.00 v kabinetu III/3

 

ZAGOVOR STORITVE ZDRA. NEGA 3. 9. 2019  ob  11.uri

Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi: 9. september 2019.

Pisni izpiti

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9 uri. Kandidati se zberete 30 minut pred pričetkom pisnega izpita v avli šole. Na pisni izpit pridite z osebnim dokumentom zaradi identifikacije. V izpitni prostor ne smete vstopiti z mobitelom in ročno uro (odložite v škatlo pri dežurnem profesorju na hodniku).

Ustni izpiti

Učilnice, kjer bodo potekali ustni izpiti  bodo znane na dan poteka izpitov. Poimenski seznami kandidatov bodo objavljeni na oglasni deski poklicne mature v 1. nadstropju šole tri dni pred pričetkom ustnih izpitov.

Storitev in zagovor (zdravstvena nega)

DODELITEV BOLNIKOV BO POTEKALA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE – kandidati se zberejo pred garderobo profesorjev ob 12.00 ustrezno urejeni in preoblečeni v delovno obleko.

ZAGOVOR STORITVE BO POTEKAL NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE, prostor bo objavljen na oglasni deski poklicne mature v 1. nadstropju.

KANDIDATI MORAJO IMETI OBVEZNO DELOVNO OBLEKO, DELOVNO OBUVALO, PISALO IN BELEŽKO TER PRIPONKO.

Storitev in zagovor (kozmetika)

KANDIDATI MORAJO IMETI OBVEZNO DELOVNO OBLEKO, DELOVNO OBUVALO, PISALO IN BELEŽKO TER PRIPONKO.

Redno spremljajte oglasno desko poklicne mature v 1. nadstropju šole! Mogoče so morebitne spremembe!

Veliko uspeha vam želi učiteljski zbor Srednje zdravstvene šole Celje

Maja Basle, prof.
Tajnica poklicne mature

Priporoči prijatelju: 
 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.