Izobraževanje mladine

 
19. 8. 2017

Koledar opravljanja poklicne mature v jesenskem roku 2017

Pisni izpiti

Datum

Ura

SLOVENŠČINA 

24. 8. 2017

9.00

MATEMATIKA

25. 8. 2017

9.00

ANGLEŠČINA, NEMŠČINA

29. 8. 2017

9.00 

ZDRAVSTVENA NEGA

31. 8. 2017

9.00

KOZMETIKA 

31. 8. 2017

9.00

 

Datum

Ura

DODELITEV BOLNIKOV
(program zdravstvena nega)

29. 8. 2017

12.00 garderoba/bolnišnica

VLEČENJE TEME ZA STORITEV  (program kozmetika)

23. 8. 2017

8.00 v kabinetu III/3

     

Ustni izpiti

Datum

Ura

ANGLEŠČINA, NEMŠČINA

25. 8. 2017

7.30

SLOVENŠČINA

28. 8. 2017

7.30

MATEMATIKA

29. 8. 2017

7.30

ZDRAVSTVENA NEGA

1. 9. 2017

7.30

KOZMETIKA

1. 9. 2017

7.30

     

STORITEV Z ZAGOVOROM

 

 

Program zdravstvena nega

30. 8. 2017

6.15 storitev na oddelku
12.30 zagovor storitve na šoli

Program kozmetika

30. 8. 2017

7.30 storitev v uč. III/3
12.00 zagovor

Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi: 8. september 2017.

Pisni izpiti

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9 uri. Kandidati se zberete 30 minut pred pričetkom pisnega izpita v avli šole. Na pisni izpit pridite z osebnim dokumentom zaradi identifikacije. V izpitni prostor ne smete vstopiti z mobitelom in ročno uro (odložite v škatlo pri dežurnem profesorju na hodniku).

Ustni izpiti

Učilnice, kjer bodo potekali ustni izpiti  bodo znane na dan poteka izpitov. Poimenski seznami kandidatov bodo objavljeni na oglasni deski poklicne mature v 1. nadstropju šole tri dni pred pričetkom ustnih izpitov.

Storitev in zagovor (zdravstvena nega)

DODELITEV BOLNIKOV BO POTEKALA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE – kandidati se zberejo pred garderobo profesorjev ob 12.00 ustrezno urejeni in preoblečeni v delovno obleko.

ZAGOVOR STORITVE BO POTEKAL NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE, prostor bo objavljen na oglasni deski poklicne mature v 1. nadstropju.

KANDIDATI MORAJO IMETI OBVEZNO DELOVNO OBLEKO, DELOVNO OBUVALO, PISALO IN BELEŽKO TER PRIPONKO.

Storitev in zagovor (kozmetika)

KANDIDATI MORAJO IMETI OBVEZNO DELOVNO OBLEKO, DELOVNO OBUVALO, PISALO IN BELEŽKO TER PRIPONKO.

Redno spremljajte oglasno desko poklicne mature v 1. nadstropju šole! Mogoče so morebitne spremembe!

Veliko uspeha vam želi učiteljski zbor Srednje zdravstvene šole Celje

 Maja Basle, prof.
Tajnica poklicne mature

 

 

Priporoči prijatelju: 
 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.