Izobraževanje mladine

 
16. 1. 2012

Navodila kandidatom za poklicno maturo

 • kandidati se zberejo najkasneje 30 minut pred začetkom pisnega dela izpita;

VSI PISNI IZPITI SE PRIČNEJO OB 9.00 URI.

 • kandidati se usedejo na mesto, ki je dodeljeno njim na sedežnem redu in svojo indentiteto dokažejo z osebnim dokumentom s fotografijo;
 • kandidati so opozorjeni na upoštevanje maturitetnih pravil (posebno mesto za odlaganje stvari, mobitel ne sme biti v izpitnem prostoru, uporaba dovoljenih pripomočkov pri posameznem izpitu)

DOVOLJENI PRIPOMOČKI ZA PISNI IZPIT  POKLICNE MATURE

 • SLOVENŠČINA: Nalivno pero ali kemični svinčnik.
 • ANGLEŠČINA (Izpitna pola I in II): Nalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični in dvojezični slovar.
 • NEMŠČINA (Izpitna pola I in II):Nalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični in dvojezični slovar.
 • MATEMATIKA: Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo, kotomer in trigonir.
 • ZDRAVSTVENA NEGA, KOZMETIKA: Nalivno pero ali kemični svinčnik.
 • kandidati prejmejo šifre;
 • kandidati prejmejo gradivo za izpit in preverijo, če so prejeli vse gradivo ter nato nalepijo svojo šifro na izpitno polo in na ocenjevalne obrazce– če kandidatu zmanjka šifer, naj jo napiše sam;
 • prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in praviloma 15 minut pred iztekom časa, določenega za reševanje izpitne pole, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora.
 • kandidat, ki zamudi do 30 minut na pisni izpit, lahko pristopi k opravljanju izpita , a se mu čas opravljanja izpit ne podaljša.      
 • kandidat lahko zapusti prostor po končanem opravljanju pisnega izpita oz. ko nadzorni učitelj preveri pisne izdelke kandidatov ter pregleda, ali so pravilno nalepljene šifre ter če so oddani vsi razdeljeni listi;

Iz utemeljenih razlogov, zaradi katerih izpita ni mogoče začeti ob uri, lahko predsednik šolske maturitetne komisije v soglasju z Državnim izpitnim centrom odloči, da se začetek izpita odloži, vendar za največ 30 minut.

Ustni izpit traja največ 20 minut. Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do  15 minutne priprave. Razporedi za ustne izpite bodo objavljeni 3 dni pred začetkom izvajanja.              

Več informacij o POM in ZI lahko najdete na spodnjih povezavah:

1. RIC - Državni izpitni center (Zakonski predpisi o poklicni maturi in zaključnem izpitu. Koledar PM in okvirni koledar ZI. Katalogi znanja, izpitni katalogi, izpitne pole.)

2. Ministrstvo za šolstvo in šport (Obrazci za prijavo ali odjavo k poklicni maturi ali k zaključnemu izpitu.) 

Tajnica poklicne mature
Petra Boštjančič, prof.

Priporoči prijatelju: 
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.