Šola

 
Svetovalno delo:

Za bodoče dijake

Na Srednji zdravstveni šoli Celje izobražujemo in vzgajamo dijake za samostojno in odgovorno opravljanje poklicev s področja zdravstva, kozmetike in socialnega skrbstva.

Izobraževalni programi, ki jih izvajamo, so:

Obveščamo vas, da se bo predmetnik programa Zdravstvena nega-pti v šolskem letu 2020/21 vsebinsko spremenil, prav tako se bo spremenil naziv pridobljene izobrazbe, in sicer bodo dijaki po končanem poklicno-tehniškem izobraževanju pridobili naziv tehnik zdravstvene nege oziroma tehnica zdravstvene nege.

Predstavitveni video

Pouk poteka v učilnicah in specializiranih kabinetih ter v bolnišnicah, domovih za starejše, kozmetičnih salonih, zdraviliščih, velnes centrih … Dijakom je na razpolago bogato opremljena knjižnica. Na šoli imamo učbeniški sklad. Šolska prehrana je urejena za vse dijake, ki to želijo. Vsak dijak ima garderobno omarico.

Vsi poklici, za katere izobražujemo, so cenjeni in zahtevajo odgovornega delavca, zato vabimo k vpisu vse, ki jih veseli delo z ljudmi, imajo smisel za natančnost, urejenost in čut za odgovornost. Odlikovati jih morajo poštenost, potrpežljivost, zanesljivost, korekten odnos do sočloveka, osebna vedrina in optimizem.

Veseli smo, da je vsako leto zanimanje za našo šolo in izobraževalne programe veliko. Učitelji se trudimo, da s sodobnimi pristopi k poučevanju zagotavljamo spodbudno okolje za učenje. Poleg pouka se na šoli odvijajo še pestre in zanimive interesne dejavnosti. Trudimo se, da bi dijaki razvili čut za sočloveka, bili kulturno in ekološko osveščeni in si pridobili kvalitetno znanje ter si tako ustvarili dobre temelje za nadaljnji študij ali postali odgovorni delavci na področju zdravstva, socialnega skrbstva in kozmetike.

Vprašalnik - Je ta poklic primeren zame?

Predstavitev programov:

- štiriletni program zdravstvena nega in PTI(3+2)


- štiriletni program kozmetični tehnik,- triletni program bolničar negovalec

 application/pdf Vprasalnik JE TA POKLIC PRIMEREN ZAME 02.10.2015 [.PDF, 211 kB]
application/pdf Informativni bilten 2014_15 01.13.2015 [.PDF, 2.9 MB]
 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.