Nacionalna poklicna kvalifikacija

  • NPK Vizažist/vizažistka
 

NPK Vizažist/vizažistka

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO 

Najmanj izobrazba na ravni SOK 4 katerekoli smeri.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

A. Ustno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom ali
B. praktično preverjanje z zagovorom.

Vpisna dokumentacija (originali in kopije)

· Spričevalo
· Europass življenjepis.
· Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
· Potrdila o neformalnih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, strokovna izobraževanja).

Preverjanje in potrjevanje NPK:

- izvajalec razpiše datum preverjanja in potrjevanja NPK in ga objavi na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.
- kandidate izvajalec pisno obvešča.
- komisija preverja in ocenjuje znanja, ki so določena s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajamo tudi tečaj Vizažist/vizažistka.

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.