Nacionalna poklicna kvalifikacija

 • NPK Pediker/pedikerka
 

NPK Pediker/pedikerka

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Končana srednja poklicna ali strokovna izobrazba s področja kozmetike ali zdravstva.

  Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Preverjanje se izvaja pisno (traja največ 60 min) in praktično ter ustno z zagovorom.

   Vpisna dokumentacija (originali in kopije)

   • Spričevalo.
   • Europass življenjepis.
   • Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
   • Potrdila o neformalnih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, strokovna izobraževanja)

   Preverjanje in potrjevanje NPK:

   • izvajalec razpiše datum preverjanja in potrjevanja NPK in ga objavi na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.
   • kandidate izvajalec pisno obvešča.
   • komisija preverja in ocenjuje znanja, ki so določena s katalogi strokovnih znanj in spretnosti.

   Izvajamo tudi tečaj Pediker/pedikerka.

   application/msword Življenjepis (Europass) 11.28.2010 [.DOC, 91 kB]

   Zadnji fotografski albumi

   29.03.2011
    
    

   Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
   Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

   Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.