Nacionalna poklicna kvalifikacija

 • NPK Maser/maserka
 

NPK Maser/maserka

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Znanja anatomije, fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih ali študijskih programih na področju zdravstva, kozmetike, farmacije in športa.

Kandidat, ki ne izpolnjuje pogojev, opravi preizkus znanj iz:

 • Izbranih vsebin iz  somatologije,
 • Vzgoje za zdravje,
 • Komunikacije, po programu Kozmetični tehnik,
 • Preizkus zdravstvenih vsebin se izvaja pisno. 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Preverjanje se izvaja pisno (traja največ 60 min) in praktično ter ustno z zagovorom.

Vpisna dokumentacija (originali in kopije)

 • Spričevalo.
 • Obvestila o opravljenih zdravstvenih vsebinah.
 • Europass življenjepis.
 • Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
 • Potrdila o neformalnih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, strokovna izobraževanja).

Preverjanje in potrjevanje NPK:

 • izvajalec razpiše datum preverjanja in potrjevanja NPK in ga objavi na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.  
 • kandidate izvajalec pisno obvešča.
 • komisija preverja in ocenjuje znanja, ki so določena s katalogi strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajamo tudi tečaj Maser/maserka.

application/msword Življenjepis (Europass) 11.28.2010 [.DOC, 91 kB]

Zadnji fotografski albumi

14.12.2010
 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.