Nacionalna poklicna kvalifikacija

 • NPK Maniker/manikerka
 

NPK Maniker/manikerka

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Znanja anatomije roke in fiziologije kože, ki so določena z izobraževalnimi programi Frizer, Kozmetični tehnik, Bolničar negovalec, Tehnik zdravstvene nege, Farmacevtski tehnik.

Kandidat, ki ne izpolnjuje pogoja, opravi preizkus znanj iz:

 • Anatomije roke in fiziologije kože po programu Zdravstvena nega,
 • Preizkus zdravstvene vsebine se izvaja ustno. 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Storitev z zagovorom.

Vpisna dokumentacija (originali in kopije)

 • Spričevalo.
 • Obvestilo o opravljeni zdravstveni vsebini.
 • Europass življenjepis.
 • Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
 • Potrdila o neformalnih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, strokovna izobraževanja).

Preverjanje in potrjevanje NPK:

 • izvajalec razpiše datum preverjanja in potrjevanja NPK in ga objavi na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.
 • kandidate izvajalec pisno obvešča.
 • komisija preverja in ocenjuje znanja, ki so določena s katalogi strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajamo tudi tečaj Maniker/manikerka.

 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.