Izobraževanje odraslih

 
Programi:

Bolničar - negovalec (3)

Predmetnik - Bolničar - negovalec (3)

      1. letnik 2. letnik 3. letnik
SLOVENŠČINA   SLO
TUJ JEZIK   TJZ
MATEMATIKA   MAT
UMETNOST   UME    
NARAVOSLOVJE   NAR  
DRUŽBOSLOVJE   DRU  
NEGA IN OSKRBA   NOS
  POMOČ PRI ŽIVLJENSKIH AKTIVNOSTIH POA      
  PRVA POMOČ PPO      
  NEGA PRI NAJPOGOSTEJŠIH BOLEZENSKIH STANJIH V STAROSTI IN PRI LJUDEH S POSEBNIMI POTREBAMI NBS      
VAROVANJE ZDRAVJA IN OKOLJA   VZO      
  HIGIENA HIG    
  ZDRAVSTVENA VZGOJA ZVZ    
  ZDRAVA PREHRANA ZPR    
  VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU VZD    
ETIKA IN KOMUNIKACIJA   EIK      
  KOMUNIKACIJA KOM    
  POKLICNA ETIKA PET    
  ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO ZVS    
  PODJETNIŠTVO (podjetništvo + IKT) POD    
GOSPODINJSTVO-IZBIRNI MODUL   GOS    
ODPRTI KURIKUL        
OSNOVE ANATOMIJE IN FIZIOLOGIJE   OAF    
POMOČ IN OSKRBA (praktični pouk)   PIS    
PRAKTIČNI POUK V ŠOLI   PRA      
OSNOVE NEGOVALNIH INTERVENCIJ (T+P)   ONI    
PREHRANA STAROSTNIKA   PRS    
NEGA NOG STAROSTNIKA   NNS    
MOTNJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA   MDZ    
NEGA IN POMOČ NA DOMU   NPD    
STAROSTNIK IN SPROSTITEV   SIS      
  UMETNOST ZA SPROSTITEV UZS    
  DRUŽBENI POGOVORI DRP    
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRI DELODAJ.   PUD  
INTERESNE DEJAVNOSTI   IND    

Pogoji za vpis

  • predmetnik

  • vstopni pogoji: zaključena osnovna šola

  • praktični pouk: Praktični pouk poteka v domu upokojencev Dom ob Savinji v 2. in 3. letniku. Izvaja se strnjeno, in sicer dvakrat po 200 ur, skupaj torej 400 ur. Praktični pouk je v celoti voden.

 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.