Izobraževanje mladine

 
21. 5. 2016

Koledar opravljanja poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku 2016

Zadnji rok za prijavo k POM

29.3.2016

 

Zadnji rok za pisno odjavo od POM

24.5.2016

 

Začetek spomladanskega izpitnega roka

28.5.2016

 

Pisni izpiti

Datum

Ura

ANGLEŠČINA

28.5.2016

9.00

SLOVENŠČINA

30.5.2016

9.00

MATEMATIKA

4.6.2016

9.00

NEMŠČINA

6.6.2016

9.00

ZDRAVSTVENA NEGA

8.6.2016

9.00

KOZMETIKA 

8.6.2016

9.00

Ustni izpiti in 4. predmet: 28.5.2016, 4.6., 11.6.2016 in 15.6. - 22.6.2016

O možnih spremembah bomo dijake obvestili preko oglasne deske in interneta.

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi 4. julij 2016.

Pisni izpiti

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9 uri. Kandidati se zberete 30 minut pred pričetkom pisnega izpita v avli šole. Na pisni izpit pridite z osebnim dokumentom zaradi identifikacije. V izpitni prostor ne smete vstopiti z mobitelom in ročno uro (odložite v škatlo pri dežurnem profesorju na hodniku).

Ustni izpiti

Učilnice, kjer bodo potekali ustni izpiti  bodo znane na dan poteka izpitov. Poimenski seznami kandidatov bodo objavljeni na oglasni deski poklicne mature v 1. nadstropju šole tri dni pred pričetkom ustnih izpitov.

Storitev in zagovor (zdravstvena nega)

DODELITEV BOLNIKOV BO POTEKALA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE – kandidati se zberejo pred garderobo profesorjev ob 12.00 ustrezno urejeni in preoblečeni v delovno obleko.

ZAGOVOR STORITVE BO POTEKAL NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE, prostor bo objavljen na oglasni deski poklicne mature v 1. nadstropju.

KANDIDATI MORAJO IMETI OBVEZNO DELOVNO OBLEKO, DELOVNO OBUVALO, PISALO IN BELEŽKO TER PRIPONKO.

Storitev in zagovor (kozmetika)

KANDIDATI MORAJO IMETI OBVEZNO DELOVNO OBLEKO, DELOVNO OBUVALO, PISALO IN BELEŽKO TER PRIPONKO.
Redno spremljajte oglasno desko poklicne mature v 1. nadstropju šole! Mogoče so morebitne spremembe!

Veliko uspeha vam želi učiteljski zbor Srednje zdravstvene šole Celje

Tajnica poklicne mature

Priporoči prijatelju: 
 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.