Aktivnosti na šoli

 

Kandidate obveščamo, da je stanje prijav na programih, ki jih izvajamo na naši šoli, po prenosnem roku, na dan 16.6. 2020 naslednje:

 PROGRAM

ŠTEVILO RAZPISANIH MEST

ŠTEVILO PRIJAV

ZDRAVSTVENA NEGA

140

144

KOZMETIČNI TEHNIK

56

63

BOLNIČAR-NEGOVALEC

52

40

Glede na število prijav bomo morali vpis v programu zdravstvena nega in kozmetični tehnik omejiti. O tem, kako bo potekal vpis, boste vsi prijavljeni kandidati obveščeni po pošti do 22. 6. 2020.

V letošnjem letu bo vpis v srednjo šolo zaradi spremenjenih razmer potekal večinoma na daljavo. Vpis v programih z omejitvijo vpisa bo potekal v dveh krogih. Prvi krog izbirnega postopka bo potekal od 30. 6. do 6. 7. 2020. Vsi, ki boste dosegli spodnjo mejo za vpis v prvem krogu, boste s priporočeno pošto prejeli sklep o sprejemu v program in s tem boste v program tudi vpisani. Neuspešni kandidati v prvem krogu izbirnega postopka boste prejeli telefonski klic in boste vabljeni na šolo 3. 7. 2020 ob 10. uri, kjer boste seznanjeni z možnostmi v drugem krogu izbirnega postopka.

Rokovnik Srednje zdravstvene šole Celje za izvedbo vpisa za šolsko leto 2020/21

Prijavljanje za vpis v 1. letnik

do 11. 5. 2020

Javna objava stanja prijav

20. 5. 2020

Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika, ki se želijo preusmeriti, in učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini

25. 5. 2020

Prenosi prijav za vpis

do 16. 6. 2020

Objava stanja prijav po prenosnem roku

17. 6. 2020

Sklep sveta zavoda o omejitvah vpisa in posredovanje sklepa MIZŠ

17.-18. 6. 2020

Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa in omejitvah po pošti

18.-19. 6. 2020

Pošiljanje dokumentov, kopij in obrazcev s strani kandidatov po pošti

do 24. 6. 2020

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (sprejeti kandidati prejmete pošto, nesprejeti ste po telefonu obveščeni in povabljeni na šolo)

30. 6. - 6. 7. 2020

Seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv (na šoli)

3. 7. 2020

Prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka (na šoli ali po e-pošti)

3.-6. 7. 2020

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (obveščanje po telefonu in pošti)

do 14. 7. 2020

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

do 16. 7. 2020

Stanje prijav v programu ZDRAVSTVENA NEGA – PTI, na dan 8. 6. 2020:

 PROGRAM

ŠTEVILO RAZPISANIH MEST

ŠTEVILO PRIJAV

ZDRAVSTVENA NEGA -PTI

28

43

V letošnjem letu bo vpis v srednjo šolo zaradi spremenjenih razmer potekal na daljavo.

Objava rezultatov izbirnega postopka in vpis bo potekal v času od 2. do 8. 7. 2020. Vsi, ki boste dosegli spodnjo mejo za vpis, boste s priporočeno pošto prejeli sklep o sprejemu v program in s tem boste v program tudi vpisani. Neuspešni kandidati boste s priporočeno pošto prejeli sklep o nesprejemu in dokumentacijo, ki ste jo šoli predložili s prijavo.

Rokovnik Srednje zdravstvene šole Celje za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik PTI za šolsko leto 2020/21

Prijavljanje za vpis v 1. letnik

do 18. 5. 2020

Javna objava stanja prijav

22. 5. 2020

Prenosi prijav za vpis

do 8. 6. 2020

Objava stanja prijav po prenosnem roku

10. 6. 2020

Sklep sveta zavoda o omejitvi vpisa in posredovanje sklepa MIZŠ

11.-12. 6. 2020

Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa in omejitvah po pošti

do 24. 6. 2020

Pošiljanje dokumentov, kopij in obrazcev s strani kandidatov po pošti

do 30. 6. 2020

Vpis (sprejeti in nesprejeti ste obveščeni po pošti)

2.- 8. 7. 2020

Priporoči prijatelju: 
 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.