Aktivnosti na šoli

 

Dragi dijaki in spoštovani starši!

Naš vsakdan se je spremenil in soočamo se z izzivi, ki jih do sedaj večina ni poznala. Če v teh nepredvidljivih časih zmoremo ostati povezani, bomo doživljali več prijetnih občutkov, kot so občutek varnosti, sprejetosti, ljubljenosti. Lahko pa se nam zgodi, da v situacijah, ko smo primorani ostati doma, doživimo tudi več neprijetnih čustev, kot so strah, tesnoba, zaskrbljenost, jeza. Na plan lahko privrejo razne osebne stiske ali težave v medsebojnih odnosih. Prav tako učenje na daljavo zahteva veliko časa, motivacije in energije. Prav je, da znamo poskrbeti zase in za druge ter si poiščemo pomoč, če jo potrebujemo. Pomaga lahko že iskren pogovor.

Čeprav se trenutno ne moremo srečati v šolskih prostorih, svetovalne delavke nudimo pomoč in podporo vsem, ki bi nas potrebovali – dijakom, če potrebujete pogovor ali zgolj usmeritev pri organizaciji učenja, in staršem za lažje sobivanje v družini. Vsem, ki ste že obrnili na nas, se zahvaljujemo za izkazano zaupanje.

Za dijake s posebnimi potrebami, dijake z osebnim izobraževalnim načrtom, preusmerjene dijake, dijake tujce in vse ostale, ki imate pri izvajanju pouka dogovorjene prilagoditve, se bodo le-te smiselno upoštevale tudi pri delu na daljavo. Prav tako se izvajajo učna pomoč, dodatna strokovna pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj in svetovalne storitve za vse dijake, ki imate tovrstno dodatno strokovno pomoč dodeljeno z odločbo.

Če si zastavljate vprašanja, na katera sami ne najdete odgovora, ali ste se znašli v stiski, se nam oglasite po elektronski pošti, dogovorimo pa se lahko tudi za pogovor po drugih komunikacijskih orodjih.

Naši kontakti:
Tea Bevc Holobar (za 1. in 3. letnik ZN in KT) – tea.bevcholobar(a)szsce.si
dr. Andreja Grobelšek (za program BN, PTI in 2. letnik KT) – andreja.grobelsek(a)szsce.si
Alja Zorman (za 2. in 4. letnik ZN ter 4. letnik KT) – alja.zorman(a)szsce.si

Za krepitev psihične čvrstosti in za zmanjšanje tesnobe bomo svetovalne delavke pripravljale »svetovalne iskrice«, ki jih boste dijaki prejemali po elektronski pošti. Za vas bomo pripravljale spodbudna razmišljanja, psihosocialne aktivnosti, razne vaje in gradiva.

Za začetek pa je tukaj nekaj koristnih povezav:

Nekaj idej, ki vam lahko pomagajo pri učenju na daljavo: https://isainstitut.si/isa/za-ucenke-in-ucence-nekaj-idej-ki-vam-lahko-pomagajo-pri-ucenju-na-daljavo/

Podpora dijakom pri načrtovanju učenja: https://podpora.sio.si/izobrazevanje-na-daljavo-podpora-ucencem-pri-nacrtovanju-ucenja/

O sedanji situaciji družin doma: http://posvetovalnicanm.splet.arnes.si/najnovejsi-prispevki/

NIJZ – Kako obvladati stres …: https://www.nijz.si/sl/kako-obvladovati-stres-zmanjsati-obcutke-strahu-panike-in-zaskrbljenosti-zaradi-koronavirusa-covid

Webinar za starše: Uspešno premagovanje izzivov učenja na domu, ko so šole zaprte: https://www.nijz.si/sl/kako-obvladovati-stres-zmanjsati-obcutke-strahu-panike-in-zaskrbljenosti-zaradi-koronavirusa-covid

 

Bodite dobro,

vaše svetovalne delavke.

Priporoči prijatelju: 
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.