Aktivnosti na šoli

Projekti:

UNESCO

UNESCO je bil ustanovljen leta 1945 kot specializirana organizacija Združenih narodov za področje izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij. Sedež organizacije je v Parizu v Franciji. Namen organizacije je prispevati k miru in varnosti s spodbujanjem sodelovanja na področju izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij med narodi in s tem širiti splošno spoštovanje pravičnosti, vladavine prava ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih priznavajo vsi narodi, ne glede na raso, spol, jezik ali vero. Ob praznovanju 50. obletnice Splošne deklaracije človekovih pravic je bila na OŠ Cirila Kosmača Piran prvič javno predstavljena tudi Unesco himna.

Republika Slovenija je bila sprejeta v UNESCO 27. maja 1992 kot 167. članica.

Delovna področja UNESCA so izobraževanje, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti, kultura, komunikacije in informacije.

V letošnjem šolskem letu smo postali pridružena članica Unesca. Potrudili se bomo, da postanemo polnopravna članica Unesco ASP mreže.

Cilji UNESCO šole

UNESCO šole delujemo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.

V življenje in delo vpletamo naslednje UNESCO teme:

 1. svetovni problemi in vloga sistema Združenih narodov pri njihovem reševanju,
 2. mir in človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje,
 3. medkulturno učenje (preučevanje drugih dežel in kultur na lokalni in nacionalni ravni),
 4. okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje.

Na področju izobraževanja si prizadevamo razvijati vsa štiri načela - Delorsove stebre izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj in obenem zavezujejo članice UNESCO ASPnet.

To so:

1. Učiti se, da bi vedeli.

 • V tem tisočletju se spreminja vsebina poučevanja – učitelj pomaga učencu izbirati informacije okrog njega, ga uči, kako se učiti, odpira medpredmetna problemska področja (npr. svetovni problemi ...).
 • Učiteljeva najvažnejša vloga je motivirati dijake za vsebine.
 • Strogo vodene aktivnosti se izmenjavajo s spontanimi individualnimi iniciativami.
 • Proces poučevanja je enakomerno porazdeljen med šolo, delo in prosti čas.
 • Okrepljeno je učenje socialnih in etičnih veščin.

2. Učiti se delati.

 • Učimo se in razvijamo svoje sposobnosti za ravnanje v konkretnih praktičnih razmerah.
 • Navajamo se na skupinsko delo.
 • Poudarek dajemo osebni predanosti za delo.

3. Naučiti se živeti skupaj.

 • Učimo se o sebi in drugih.
 • Učimo se spoštovanja sebe in drugih.
 • Učimo se skupaj, od vseh, iz različnih kulturnih izkušenj.
 • Učimo se živeti skupaj in deliti med seboj (z družino, prijatelji in drugimi).
 • Razvijamo strpnost do vseh vrst drugačnosti.
 • Učimo se učinkovitega samoizražanja in komuniciranja z drugimi.
 • Učimo se reševati konflikte.
 • Učimo se živeti z naravo.

4. Učiti se biti.

Izobraževanje prispeva k celovitemu razvoju vsakega posameznika.

Učimo se, da bi znali koristno in pravilno uporabljati svoje znanje in sposobnosti in da se zavemo, kdo smo v odnosu do drugih. Dejavnosti in projekte izvajamo pri posameznih predmetih, razrednih urah, nekaj pa tudi v okviru dodatnega dela in raziskovanja. Ker verjamemo v smisel in moč medsebojnega povezovanja, ves čas sodelujemo tudi v različnih projektih drugih UNESCO ASPnet šol.

Unesco šole sodelujejo tudi med seboj v mednarodnih, nacionalnih in pilotskih projektih in smo odprte za sodelovanje tudi z ostalimi šolami v Sloveniji in tujini.

Teme UNESCO šole

Šole in vrtci UNESCO ASP mreže se posebej posvečajo štirim UNESCO temam:

1. svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju,

2. mir in človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje,

3. medkulturno učenje (spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina),

4. okoljski problemi in njihovo interdisciplinarno reševanje.

Na leto 2014/15 so vezane dodatne prioritetne teme:

 • globalno državljanstvo
 • zbliževanje kultur
 • otrokove pravice / obeležitev 25. obletnice sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah
 • kristalografija 2014
 • svetloba 2015
 • globalno razumevanje 2016


UNESCO šole obeležujemo mednarodne Unesco in druge svetovne oz. mednarodne dneve.

UNESCO himna

Himna je bila prvič javno predstavljena 10. 12. 1997 na OŠ Cirila Kosmača Piran ob praznovanju 50. obletnice Splošne deklaracije človekovih pravic.

Naš Unesco

Naše misli neskončne so,
brezmejne kakor nebo,
sanje nanj pričarajo,
iz pesmi stkano mavrico.

In ta melodija je,
napev otroških želja,
k soncu širi krila,
na njih naj ponesem te tja,
kjer sreča je doma.

U - N - E - S - C - O 
up to the sky we can go!
U - N - E - S - C - O 
love to the people we show!

Kot galebi, ki prek valov,
se vedno vračajo domov,
nevidne niti nas vežejo,
na naš domači krov.

Ljubim sonce, nebo in čas,
ki svobodni so kot jaz
in le eno si želim,
da za srečo, ljubezen in mir

U - N - E - S - C - O 
love to the people we show!

U - N - E - S - C - O! 
U - N - E - S - C - O, 
up to the sky we can go!
U - N - E - S - C - O! 
U - N - E - S - C - O, 
love to the people we show!

Besedilo: Mojka Mehora Lavrič 
Glasba: Aleš Lavrič                

Šolska koordinatorica:
Petra Boštjančič, prof.

Zadnji fotografski albumi

Aktualno

19.11.2019

Srečanje UNESCO

V petek in soboto, od 15. do 16. 11. 2019, je na šoli potekalo dvodnevno srečanje ravnateljev, vodij središč in koordinatorjev UNESCO ASPnet šol Slovenije. Srečanje smo popestrili s kulturnim programom, druženjem na delavnicah ... [več]
 
 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.