Aktualno

  • Aktualno
  • Prehrana
  • Meja dohodkov in postopek za ugotavljanje upravičenosti do subvencije za malico
 
25. 8. 2015

Meja dohodkov in postopek za ugotavljanje upravičenosti do subvencije za malico

Dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku oziroma državni štipendiji, znaša:

  • do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini cene malice (100 %);
  • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice;
  • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice.

Odstotek (%) subvencije

Znesek subvencije (v €)

Znesek doplačila (v €)

100

2,42

0

70

1,69

0,73

40

0,97

1,45

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oz. državno štipendijo in teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane, mora vložiti posebno vlogo za subvencijo malice pri pristojnem centru za socialno delo.

Center za socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih, ugotovil na način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, subvencija pa se prizna z začetkom šolskega leta oz. v primeru vloge, vložene od vključno 1. 9. 2015 dalje, z dnem vložitve vloge za subvencijo prehrane.

Priporoči prijatelju: 
 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.