Aktualno

 
1. 7. 2012

Šolska malica v letu 2012/2013

Kot smo vas že obvestili je 31. 5. 2012 začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF), ki na področju subvencioniranja šolske prehrane uvaja nekaj pomembnih novosti.

V 141. členu ZUJF določa, da je od 1. septembra 2012 dalje do splošne subvencije upravičen samo tisti dijak, ki mu je z odločbo centra za socialno delo priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice. Dodatna subvencija za dijake v višini 1/6 cene malice in samo splošna subvencija, do katere so bili do sedaj upravičeni vsi dijaki (samodejno ob prijavi na malico), se ukinja. To pomeni, da bodo imeli brezplačno malico tisti dijaki, ki jim bo center za socialno delo izdal odločbo o priznani pravici do 1/3 dodatne subvencije. Ostali dijaki bodo plačali malico v celoti (2,42€).

Dijaki, ki želijo uveljavljati dodatno subvencijo za malico, to storijo na pristojnih centrih za socialno delo, na obrazcu, ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2010 in 40/2011). Ta določa, da so do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice upravičeni tisti, katerih dohodek na družinskega člana znaša do 42% povprečnega mesečnega dohodka na osebo od neto plače. 

Priporoči prijatelju: 

Datoteke

2012_13_Obrazec_za_prehrano.pdf
2012 13 Obrazec za prehrano
[.PDF B, 1.4 MB]
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.