Aktualno

 
1. 6. 2012

Prijava na šolsko prehrano v šolskem letu 2012/13

Prijavo na šolsko prehrano za prihodnje šolsko leto je potrebno oddati v mesecu juniju. Vsi dijaki bodo v šoli prejeli obrazec Prijava učenca/dijaka na šolsko prehrano in obvestilo o šolski prehrani v šolskem letu 2012/13. Starše prosimo, da izpolnjen obrazec oddajo do navedenega datuma.

Hkrati vas obveščamo, da je od 1. januarja 2012 skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/10 in 40/11) sistem uveljavljanja pravice do dodatne subvencije za malico dijakov spremenjen. Dijaki oziroma njihovi starši oddajo vlogo za dodatno subvencijo za malico na pristojnem centru za socialno delo, in ne več na šoli. CSD bo o pravici odločil z odločbo, zato šola tudi ne sme več izdajati sklepov o subvencionirani šolski prehrani.

Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012) pa s 1. septembrom 2012 ukinja dodatno subvencijo v višini 1/6 cene malice. Do splošne subvencije so po novem upravičeni samo tisti dijaki, ki jim je priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice.

Priporoči prijatelju: 
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.