Aktualno

 

 Za prihodnje šolsko leto smo razpisali:

 5 oddelkov

4-letnega programa srednjega strokovnega izobraževanja ZDRAVSTVENA NEGA (poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik)

2 oddelka

3-letnega programa srednjega poklicnega izobraževanja BOLNIČAR- NEGOVALEC (poklic bolničar-negovalec)

1 oddelek

4-letnega programa srednjega strokovnega izobraževanja KOZMETIČNI TEHNIK (poklic kozmetični tehnik)

1 oddelek

2–letnega programa poklicno – tehniškega izobraževanja (PTI) ZDRAVSTVENA NEGA (poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik)

Prijavite se lahko do 23. marca 2012 s prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/08 - Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport ali v papirnicah (oznaka DZS 1,20).

Izpolnite lahko le eno prijavo za vpis, ki jo oddate na svoji osnovni šoli ali pošljete na naslov naše šole. Prijavi ni potrebno priložiti ničesar. Dokumente, ki so potrebni za vpis, boste prinašali na šolo v juniju po vnaprej določenem razporedu. O vsem boste pravočasno obveščeni.

Pomembni datumi za vpis:

23. 3. 2012: zadnji rok za oddajo prijav
do 5. 4. 2012:  javna objava številčnega stanja prijav (www.mss.gov.si)
16. 4. 2012: zadnji rok za prenos prijav
14. 5. 2012: javna objava omejitev vpisa (www.mss.gov.si)
do 6. 6. 2012: sprejemanje prijav le na programe, kjer bodo še prosta mesta - za dijake, ki se želijo ponovno vpisati v 1. letnik v drug program, in učence, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini. 

Vpis v program PTI

Eno prijavnico, obrazec Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, kandidati posredujejo izbrani srednji šoli do 21. 5. 2012.

Do 6. 6. 2012: javna objava številčnega stanja prijav (www.mss.gov.si)
11. 6. 2012: zadnji rok za prenos prijav

Več informacij o vpisu lahko dobite v svetovalni službi v času med 8.00 in 10.00 in 12.00 in 14.00 na telefonski številki 03 42 86 906 in 42 86 933. 

Priporoči prijatelju: 
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.