Aktivnosti na šoli

 

Program

Število razpisanih mest za novince

Število prijav

ZDRAVSTVENA NEGA

140

133

BOLNIČAR-NEGOVALEC

52

38

KOZMETIČNI TEHNIK

28

dodatni oddelek

64

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dnevno spremlja gibanje prijav in objavlja stanje o številu prijavljenih kandidatov za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2015/16. Dnevno posodobljene informacije o stanju prijav lahko spremljate pod naslovom »Stanje na današnji dan« na povezavi http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

Telefonske informacije o vpisnem postopku lahko dobite v šolski svetovalni službi na telefonski številki 03/428 69 06, 03/428 69 33 ali 03/428 69 44 vsak dan med 8.00 in 10.00 in 12.00 in 14.00 uro.

Prenos prijav je možen do 24. aprila 2015.

Kandidati, ki želite prijavnico prenesti v drug program, se skupaj s starši oglasite v šolski svetovalni službi (1. nadstropje, pisarna 11) vsak dan med 8.30 in 14. uro do 24. aprila 2015.

Priporoči prijatelju: 
 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.