Aktivnosti na šoli

 
1.12.2015

PROMOCIJA ŠOLE V PRVIH TREH MESECIH ŠOLSKEGA LETA 2015/16

V preteklih letih smo z osnovnimi šolami vzpostavili dobro sodelovanje na področju karierne orientacije in tudi v letošnjem šolskem letu smo osnovne šole v začetku šolskega leta povabili k sodelovanju.

V ponudbi smo jim predstavili delavnice oziroma aktivnosti za učence in starše, ki smo jih v zadnjih nekaj letih oblikovali glede na zanimanje učencev in na osnovi njihovih pobud. Z aktivnostmi smo želeli ponuditi popestritev njihovih vsebin, se predstaviti in učencem olajšati odločitev o izbiri poklicne poti.

Odziv osnovnih šol je bil zelo velik, tako da smo v prvih treh mesecih šolskega leta 2015/16 sodelovali že na 24 dogodkih. Na šoli so nas obiskali učenci III. OŠ Celje, OŠ Franja Malgaja Šentjur, OŠ Gornji Grad, OŠ Hruševec, OŠ Šmartno ob Paki in OŠ Zreče. Odzvali pa smo se povabilu naslednjih osnovnih šol: 1. OŠ Žalec, II. OŠ Celje, IV. OŠ Celje, OŠ Braslovče, OŠ Hudinja, OŠ Luče, OŠ Marjana Nemca Radeče, OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, OŠ Podčetrtek, OŠ Primoža Trubarja Laško, OŠ Štore, OŠ Vojnik in OŠ Vransko – Tabor. Sodelovali pa smo tudi na Tržnici generacij, ki je potekala v Celju pred MCC, in v OŠ Hruševec na dogodku Pred izbiro poklica, ki se ga udeležijo starši in učenci osnovnih šol občine Šentjur in Dobje.  

Metka Čede Ciglar

 

Spoštovani!

 … V torek, 20. 10. 2015, smo sicer obiskali Šolski center Celje, vendar smo za učence, ki že imajo oblikovano poklicno odločitev, poskusili organizirati oglede na šolah, ki izobražujejo za poklice, ki jih želijo. Vzpostavili smo stik z vašo svetovalno delavko in prijazno se je odzvala na našo pobudo.

Učenci in učiteljica, ki so dopoldan preživeli na vaši šoli, so bili izredno zadovoljni.

Lepo se zahvaljujemo vsem, ki ste pri tem sodelovali, še posebej pa vaši svetovalni delavki…

OŠ Zreče - Biserka Esih, šolska svetovalna delavka

Priporoči prijatelju: 
 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.