Aktivnosti na šoli

 
25. 11. 2009

Peto mednarodno srečanje EU in MOTION

Utrinki nacionalnega posveta v Celju. (Foto P. Č. T)

Peta nacionalna delavnica je potekala 25. novembra 2009 v Celju. To je bil nacionalni posvet z delavnico na temo »Uvajanje evropskega ogrodja kvalifikacij na področje zdravstva«. Posvet je organizirala Srednja zdravstvena šola Celje v sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanje. Na povabilo se je odzvalo okrog 40 strokovnjakov iz različnih institucij: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Center za poklicno izobraževanje, Zavod RS za zaposlovanje, predstavniki splošnih bolnišnic Celje, Brežice, Slovenj Gradec ter številni predstavniki srednjih zdravstvenih šol Slovenije (Celje, Maribor, Ljubljana, Zagorje, Murska Sobota, Postojna, Izola, Jesenice ter Slovenj Gradec).

Udeležencem smo predstavili Projekt »EU in MOTION«, predstavljeno je bilo EOK ter SOK (NOK), ki pa je šele v nastajanju. V nadaljevanju so eksperti CPI in MDD predstavili mobilnost v izobraževanju in na trgu dela ter regulacijo poklicev na področju zdravstva. Predstavljen je bil tudi enoten sistem ugotavljanja in spremljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Sledili sta delavnici, kjer smo s strokovnjaki razpravljali o praktičnih primerih in težavah pri priznavanju neformalno in priložnostno pridobljenega znanja ter o kompetentno zasnovanih učnih izidih. Na delavnicah se je razvila konstruktivna debata, na podlagi katere smo podali tudi zaključke.

Nacionalna delavnica ima veliko vrednost, saj je bila to priložnost za srečanje pomembnih strateških partnerjev, ki tudi sicer sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju priporočil ter predpisov na nacionalnem nivoju.

Priporoči prijatelju: 
 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.