Aktivnosti na šoli

Zdravstveno vzgojne vsebine in prostovoljno delo:

Dejavnost Rdečega križa

Program dela rdečega križa

Mentorica: Helena Brežnik

Aktiv  R K je projekt prostovoljnega dela mladih – dijakov naše šole. Dijaki preko te dejavnosti v prostem času uresničujejo svoja nagnjenja,  interese  in sposobnosti, ki jih ne morejo uveljaviti pri pouku ter  v drugih  oblikah vzgoje in izobraževanja. Tako pomeni sodelovanje v tej dejavnosti  aktualizacija v  času, ko se hočejo povzdigniti neke  vrednote :strpnost, toleranca, priznavanje različnosti, humanost, prostovoljnost. Gre tudi za usklajenost vzgoje, kjer se te vrednote pojavijo kot besede, drugič kot dejanja.

Letošnje šolsko leto bomo posebno pozornost namenili naslednjim vsebinam:

  • sodelovanje ekip prve pomoči na regijskem preverjanju znanja iz prve pomoči,
  • akcija v tednu boja proti kajenju,
  • akcija v mesecu boja proti alkoholizmu,
  • preventiva AIDS-a,
  • organiziranje krvodajalskih akcij,
  • akcije v tednu  RK,
  • sodelovanje v drugih akcija in projektih.

Program bomo sproti dopolnjevali.

Pomembno je, da se dijaki prostovoljno odločijo za aktivno sodelovanje, da jih zanima delo z ljudmi in za ljudi; da so pripravljeni narediti  nekaj za svoje zdravje in za temeljno idejo RK.

 

V tej rubriki trenutno še ni zapisov.

Zadnja fotoalbuma

V tej rubriki trenutno še ni zapisov.
 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.