Aktivnosti na šoli

 

Delo z nadarjenimi

Program dela z dijaki, ki želijo in zmorejo več

V šolskem letu 2019/20 na šoli nadaljujemo z izvajanjem koncepta vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki. Z vsakim letom opažamo vedno več zanimanja za ponujene aktivnosti tudi s strani drugih dijakov, ki morda (še) niso bili identificirani kot nadarjeni, vendar želijo in so sposobni sodelovati v dejavnostih, ki zasledujejo specifične cilje in so zastavljene na višji ravni, zato želimo dejavnosti ponuditi vsem, ki zanje izkažejo interes. Tako zastavljeni program dela, ki je namenjen vsem, ki želijo in zmorejo več, spodbuja in podpira celostni razvoj vseh dijakov, tudi nadarjenih.

V program se lahko vključite vsi dijaki, ki vas dejavnosti pritegnejo. Dijaki, ki ste identificirani kot nadarjeni, pa imate še možnost, da skupaj pripravimo individualizirani program, s katerim posvetimo dodatno pozornost dijakovemu razvoju in napredku.

Dijake vabimo, da se vključite v ponujene aktivnosti. Lahko se odločite za poglabljanje enega ali več predmetnih področij znotraj rednega kurikula in/ali izberete eno ali več obogatitvenih dejavnosti, ki se odvijajo izven rednega pouka. Dejavnosti se bodo izvajale v manjših skupinah, zato se bo posamezna dejavnost izvedla, če bomo imeli zadostno število prijav. Kratko predstavitev obogatitvenih dejavnosti najdete v katalogu.

Z vključitvijo v program imate možnost razvijati svoje interese, se družiti, pridobiti nove izkušnje in sodelovati z mentorji na drugačen način. Sodelovanje ne predstavlja nadomestila za druge interesne dejavnosti. Ob koncu leta boste prejeli tudi potrdilo o sodelovanju.

Na dejavnosti se lahko prijavite koordinatorici dela z nadarjenimi Tei Bevc Holobar do 25. 10. 2019 v pisarni šolskega svetovalnega dela. Vsi nadarjeni dijaki, ki se boste odločili za poglabljanje ali katero od obogatitvenih dejavnosti, boste ob prijavi dobili še informacije o pripravi individualiziranega programa. Za dodatna pojasnila se lahko dijaki ali njihovi starši obrnete na koordinatorico na telefonsko številko 03/428 69 06 ali v pisarni šolskega svetovalnega dela.

Lepo vabljeni.

Tea Bevc Holobar,
koordinatorica dela za nadarjenimi

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.